శివ నామావలి అష్టక స్తోత్రం

హే చంద్రచూడ మదనాంతక శూలపాణే
స్థాణో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో.
భూతేశ భీతభయసూదన మామనాథం
సంసారదుఃఖ- గహనాజ్జగదీశ రక్ష.
హే పార్వతీహృదయవల్లభ చంద్రమౌలే
భూతాధిప ప్రమథనాథ గిరీశచాప.
హే వామదేవ భవ రుద్ర పినాకపాణే
సంసారదుఃఖ- గహనాజ్జగదీశ రక్ష.
హే నీలకంఠ వృషభధ్వజ పంచవక్త్ర
లోకేశ శేషవలయ ప్రమథేశ శర్వ.
హే ధూర్జటే పశుపతే గిరిజాపతే మాం
సంసారదుఃఖ- గహనాజ్జగదీశ రక్ష.
హే విశ్వనాథ శివ శంకర దేవదేవ
గంగాధర ప్రమథనాయక నందికేశ.
బాణేశ్వరాంధకరిపో హర లోకనాథ
సంసారదుఃఖ- గహనాజ్జగదీశ రక్ష.
వారాణసీపురపతే మణికర్ణికేశ
వీరేశ దక్షమఖకాల విభో గణేశ.
సర్వజ్ఞ సర్వహృదయైకనివాస నాథ
సంసారదుఃఖ- గహనాజ్జగదీశ రక్ష.
శ్రీమన్మహేశ్వర కృపామయ హే దయాలో
హే వ్యోమకేశ శితికంఠ గణాధినాథ.
భస్మాంగరాగ నృకపాలకలాపమాల
సంసారదుఃఖ- గహనాజ్జగదీశ రక్ష.
కైలాసశైలవినివాస వృషాకపే హే
మృత్యుంజయ త్రినయన త్రిజగన్నివాస.
నారాయణప్రియ మదాపహ శక్తినాథ
సంసారదుఃఖ- గహనాజ్జగదీశ రక్ష.
విశ్వేశ విశ్వభవనాశక విశ్వరూప
విశ్వాత్మక త్రిభువనైకగుణాధికేశ.
హే విశ్వనాథ కరుణామయ దీనబంధో
సంసారదుఃఖ- గహనాజ్జగదీశ రక్ష.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |