త్యాగరాజ శివ స్తుతి

నీలకంధర భాలలోచన బాలచంద్రశిరోమణే
కాలకాల కపాలమాల హిమాలయాచలజాపతే.
శూలదోర్ధర మూలశంకర మూలయోగివరస్తుత
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహి మాం.
హారకుండలమౌలికంకణ కింకిణీకృతపన్నగ
వీరఖడ్గ కుబేరమిత్ర కలత్రపుత్రసమావృత.
నారదాది మునీంద్రసన్నుత నాగచర్మకృతాంబర
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహి మాం.
భూతనాథ పురాంతకాతుల భుక్తిముక్తిసుఖప్రద
శీతలామృతమందమారుత సేవ్యదివ్యకలేవర.
లోకనాయక పాకశాసన శోకవారణ కారణ
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహి మాం.
శుద్ధమద్ధలతాలకాహలశంఖదివ్యరవప్రియ
నృత్తగీతరసజ్ఞ నిత్యసుగంధిగౌరశరీర భో.
చారుహార సురాసురాధిపపూజనీయపదాంబుజ
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహి మాం.
ఘోరమోహమహాంధకారదివాకరాఖిలశోకహన్
ఏకనాయక పాకశాసనపూజితాంఘ్రిసరోరుహ.
పాపతూలహుతాశనాఖిలలోకజన్మసుపూజిత
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహి మాం.
సర్పరాజవిభూష చిన్మయ హృత్సభేశ సదాశివ
నందిభృంగిగణేశవందితసుందరాంఘ్రిసరోరుహ.
వేదశేఖరసౌధసుగ్రహ నాదరూప దయాకర
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహి మాం.
పంకజాసనసూత వేదతురంగ మేరుశరాసన
భానుచంద్రరథాంగ భూరథ శేషశాయిశిలీముఖ.
మందహాసఖిలీకృతత్రిపురాంతకృద్ బడవానల
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహి మాం.
దివ్యరత్నమహాసనాశయ మేరుతుల్యమహారథ
ఛత్రచామరబర్హిబర్హసమూహ దివ్యశిరోమణే.
నిత్యశుద్ధ మహావృషధ్వజ నిర్వికల్ప నిరంజన
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహి మాం.
సర్వలోకవిమోహనాస్పదతత్పదార్థ జగత్పతే
శక్తివిగ్రహ భక్తదూత సువర్ణవర్ణ విభూతిమన్.
పావకేందుదివాకరాక్ష పరాత్పరామితకీర్తిమన్
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహిమాం.
తాత మత్కృతపాపవారణసింహ దక్షభయంకర
దారుకావనతాపసాధిపసుందరీజనమోహక.
వ్యాఘ్రపాదపతంజలిస్తుత సార్ధచంద్ర సశైలజ
త్యాగరాజ దయానిధే కమలాపురీశ్వర పాహిమాం.
శ్రీమూలాభిధయోగివర్యరచితాం శ్రీత్యాగరాజస్తుతిం
నిత్యం యః పఠతి ప్రదోషసమయే ప్రాతర్ముహుస్సాదరం.
సోమాస్కందకృపావలోకనవశాదిష్టానిహాప్త్వాఽన్తిమే
కైలాసే పరమే సుధామ్ని రమతే పత్యా శివాయాః సుధీః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

57.6K
1.3K

Comments Telugu

xvzfu
అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |