ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ భుజంగ స్తోత్రం

సుశాంతం నితాంతం గుణాతీతరూపం
శరణ్యం ప్రభుం సర్వలోకాధినాథం|
ఉమాజానిమవ్యక్తరూపం స్వయంభుం
భజే సోమనాథం చ సౌరాష్ట్రదేశే|
సురాణాం వరేణ్యం సదాచారమూలం
పశూనామధీశం సుకోదండహస్తం|
శివం పార్వతీశం సురారాధ్యమూర్తిం
భజే విశ్వనాథం చ కాశీప్రదేశే|
స్వభక్తైకవంద్యం సురం సౌమ్యరూపం
విశాలం మహాసర్పమాలం సుశీలం|
సుఖాధారభూతం విభుం భూతనాథం
మహాకాలదేవం భజేఽవంతికాయాం|
అచింత్యం లలాటాక్షమక్షోభ్యరూపం
సురం జాహ్నవీధారిణం నీలకంఠం|
జగత్కారణం మంత్రరూపం త్రినేత్రం
భజే త్ర్యంబకేశం సదా పంచవట్యాం
భవం సిద్ధిదాతారమర్కప్రభావం
సుఖాసక్తమూర్తిం చిదాకాశసంస్థం|
విశామీశ్వరం వామదేవం గిరీశం
భజే హ్యర్జునం మల్లికాపూర్వమగ్ర్యం|
అనింద్యం మహాశాస్త్రవేదాంతవేద్యం
జగత్పాలకం సర్వవేదస్వరూపం|
జగద్వ్యషపినం వేదసారం మహేశం
భజేశం ప్రభుం శంభుమోంకారరూపం|
పరం వ్యోమకేశం జగద్బీజభూతం
మునీనాం మనోగేహసంస్థం మహాంతం|
సమగ్రప్రజాపాలనం గౌరికేశం
భజే వైద్యనాథం పరల్యామజస్రం|
గ్రహస్వామినం గానవిద్యానురక్తం
సురద్వేషిదస్యుం విధీంద్రాదివంద్యం|
సుఖాసీనమేకం కురంగం ధరంతం
మహారాష్ట్రదేశే భజే శంకరాఖ్యం|
సురేజ్యం ప్రసన్నం ప్రపన్నార్తినిఘ్నం
సుభాస్వంతమేకం సుధారశ్మిచూడం|
సమస్తేంద్రియప్రేరకం పుణ్యమూర్తిం
భజే రామనాథం ధనుష్కోటితీరే
క్రతుధ్వంసినం లోకకల్యాణహేతుం
ధరంతం త్రిశూలం కరేణ త్రినేత్రం|
శశాంకోష్ణరశ్మ్యగ్నినేత్రం కృపాలుం
భజే నాగనాథం వనే దారుకాఖ్యే|
సుదీక్షాప్రదం మంత్రపూజ్యం మునీశం
మనీషిప్రియం మోక్షదాతారమీశం|
ప్రపన్నార్తిహంతారమబ్జావతంసం
భజేఽహం హిమాద్రౌ సుకేదారనాథం
శివం స్థావరాణాం పతిం దేవదేవం
స్వభక్తైకరక్తం విముక్తిప్రదం చ|
పశూనాం ప్రభుం వ్యాఘ్రచర్మాంబరం తం
మహారాష్ట్రరాజ్యే భజే ధిష్ణ్యదేవం|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

15.1K
1.4K

Comments Telugu

xtwze
ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |