భో శంభో

 భో శంభో శివ శంభో స్వయంభో
గంగాధర శంకర కరుణాకర మామవ భవసాగరతారక
నిర్గుణపరబ్రహ్మస్వరూప గమాగమభూత ప్రపంచరహిత
నిజగుణనిహిత నితాంత అనంత
ఆనంద అతిశయ అక్షయలింగ
ధిమిత ధిమిత ధిమి ధిమి కిట కిట తోం
తోం తోం తరికిట తరికిట కిట తోం
మతంగమునివరవందిత-ఈశ సర్వదిగంబరవేష్టితవేష
నిత్య నిరంజన నిత్యనటేశ ఈశ సభేశ సర్వేశ

 

Bho Shambho By Saranya Srinivas

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |