నటరాజ ప్రసాద స్తోత్రం

ప్రత్యూహధ్వాంతచండాంశుః ప్రత్యూహారణ్యపావకః.
ప్రత్యూహసింహశరభః పాతు నః పార్వతీసుతః.
చిత్సభానాయకం వందే చింతాధికఫలప్రదం.
అపర్ణాస్వర్ణకుంభాభకుచాశ్లిష్టకలేవరం.
విరాడ్ఢృదయపద్మస్థత్రికోణే శివయా సహ.
స యో నః కురుతే లాస్యమష్టలక్ష్మీః ప్రయచ్ఛతు.
శ్రుతిస్తంభాంతరేచక్రయుగ్మే గిరిజయా సహ .
స యో నః కురుతే లాస్యమష్టలక్ష్మీః ప్రయచ్ఛతు.
శివకామీకుచాంభోజసవ్యభాగవిరాజితః.
స యో నః కురుతే లాస్యమష్టలక్ష్మీః ప్రయచ్ఛతు.
కరస్థడమరుధ్వానపరిష్కృతరవాగమః.
స యో నః కురుతే లాస్యమష్టలక్ష్మీః ప్రయచ్ఛతు.
నారదబ్రహ్మగోవిందవీణాతాలమృదంగకైః.
స యో నః కురుతే లాస్యమష్టలక్ష్మీః ప్రయచ్ఛతు.
జైమినివ్యాఘ్రపాచ్ఛేషస్తు తిస్మేరముఖాంబుజః.
స యో నః కురుతే లాస్యమష్టలక్ష్మీః ప్రయచ్ఛతు.
తిల్వవిప్రైస్త్రయీమార్గపూజితాంఘ్రిసరోరుహః.
స యో నః కురుతే లాస్యమష్టలక్ష్మీః ప్రయచ్ఛతు.
మంత్రనూపురపత్పద్మఝణజ్ఝణితదింద్ముఖః.
స యో నః కురుతే లాస్యమష్టలక్ష్మీః ప్రయచ్ఛతు.
సంపత్ప్రదమిదం స్తోత్రం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్.
అచలాం శ్రియమాప్నోతి నటరాజప్రసాదతః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.3K

Comments Telugu

wkw83
చాలా అవసరమైన వెబ్‌సైట్ -శివ

అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

సులభంగా నావిగేట్ 😊 -హరీష్

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |