అమరనాథ శివ స్తోత్రం

భాగీరథీసలిలసాంద్రజటాకలాపం
శీతాంశుకాంతిరమణీయవిశాలభాలం.
కర్పూరదుగ్ధహిమహంసనిభం స్వతోజం
నిత్యం భజామ్యఽమరనాథమహం దయాలుం.
గౌరీపతిం పశుపతిం వరదం త్రినేత్రం
భూతాధిపం సకలలోకపతిం సురేశం.
శార్దూలచర్మచితిభస్మవిభూషితాంగం
నిత్యం భజామ్యఽమరనాథమహం దయాలుం.
గంధర్వయక్షరసురకిన్నరసిద్ధసంఘైః
సంస్తూయమానమనిశం శ్రుతిపూతమంత్రైః.
సర్వత్రసర్వహృదయైకనివాసినం తం
నిత్యం భజామ్యఽమరనాథమహం దయాలుం.
వ్యోమానిలానలజలావనిసోమసూర్య-
హోత్రీభిరష్టతనుభిర్జగదేకనాథః.
యస్తిష్ఠతీహ జనమంగలధారణాయ
తం ప్రార్థయామ్యఽమరనాథమహం దయాలుం.
శైలేంద్రతుంగశిఖరే గిరిజాసమేతం
ప్రాలేయదుర్గమగుహాసు సదా వసంతం.
శ్రీమద్గజాననవిరాజిత దక్షిణాంకం
నిత్యం భజామ్యఽమరనాథమహం దయాలుం.
వాగ్బుద్ధిచిత్తకరణైశ్చ తపోభిరుగ్రైః
శక్యం సమాకలయితుం న యదీయరూపం.
తం భక్తిభావసులభం శరణం నతానాం
నిత్ంయ భజామ్యఽమరనాథమహం దయాలుం.
ఆద్యంతహీనమఖిలాధిపతిం గిరీశం
భక్తప్రియం హితకరం ప్రభుమద్వయైకం.
సృష్టిస్థితిప్రలయలీలమనంతశక్తిం
నిత్యం భజామ్యఽమరనాథమహం దయాలుం.
హే పార్వతీశ వృషభధ్వజ శూలపాణే
హే నీలకంఠ మదనాంతక శుభ్రమూర్తే .
హే భక్తకల్పతరురూప సుఖైకసింధో
మాం పాహి పాహి భవతోఽమరనాథ నిత్యం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

81.1K

Comments Telugu

nuvsa
ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

రిచ్ కంటెంట్ 🌈 -వడ్డిపల్లి గణేష్

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |