అరుణాచలేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావలి

 

 ఓం అఖండజ్యోతిస్వరూపాయ నమః .. 1
ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమః .
ఓం ఆదిలింగాయ నమః .
ఓం బ్రహ్మమురారీసురార్చితాయ నమః .
ఓం అరుణగిరిరూపాయ నమః .
ఓం సిద్ధిరూపాయ నమః .
ఓం అరుణాద్రిశిఖరవాసాయ నమః .
ఓం హృదయనటేశ్వరాయ నమః .
ఓం ఆత్మనే నమః .
ఓం అర్ధనారీశ్వరాయ నమః .. 10
ఓం శక్తిసమన్వితాయ నమః .
ఓం ఆదిగురుమూర్తయే నమః .
ఓం సృష్టిస్థితిలయకరణాయ నమః .
ఓం సచ్చిదానందస్వరూపాయ నమః .
ఓం కరుణామూర్తసాగరాయ నమః .
ఓం ఆద్యంతరహితాయ నమః .
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః .
ఓం విశ్వరూపాయ నమః .
ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః .
ఓం అష్టదారిద్ర్యవినాశకాయ నమః .. 20
ఓం నరకాంతకకారణాయ నమః .
ఓం జటాధరాయ నమః .
ఓం గౌరీప్రియాయ నమః .
ఓం కాలాంతకాయ నమః .
ఓం గంగాధరాయ నమః .
ఓం గజరాజవిమర్దనాయ నమః .
ఓం భక్తిప్రియాయ నమః .
ఓం భవరోగభయాపహాయ నమః .
ఓం శంకరాయ నమః .
ఓం మణికుండలమండితాయ నమః .. 30
ఓం చంద్రశేఖరాయ నమః .
ఓం ముక్తిదాయకాయ నమః .
ఓం సర్వాధారాయ నమః .
ఓం శివాయ నమః .
ఓం జన్మదుఃఖవినాశకాయ నమః .
ఓం కామదహనాయ నమః .
ఓం రావణదర్పవినాశకాయ నమః .
ఓం సుగంధలేపితాయ నమః .
ఓం సిద్ధసురాసురవందితాయ నమః .
ఓం దక్షసుయజ్ఞవినాశకాయ నమః .. 40
ఓం పంకజహరసుశోభితాయ నమః .
ఓం సంచితపాపవినాశకాయ నమః .
ఓం గౌతమాదిమునిపూజితాయ నమః .
ఓం నిర్మలాయ నమః .
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః .
ఓం మహాదేవాయ నమః .
ఓం త్రిశూలధరాయ నమః .
ఓం పార్వతీహృదయవల్లభాయ నమః .
ఓం ప్రమథనాథాయ నమః .
ఓం వామదేవాయ నమః .. 50
ఓం రుద్రాయ నమః .
ఓం శ్రీనీలకంఠాయ నమః .
ఓం ఋషభధ్వజాయ నమః .
ఓం ఋషభవాహనాయ నమః .
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః .
ఓం పశుపతే నమః .
ఓం పశుపాశవిమోచకాయ నమః .
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః .
ఓం భస్మాంగరాగాయ నమః .
ఓం నృకపాలకలాపమాలాయ నమః .. 60
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః .
ఓం త్రినయనాయ నమః .
ఓం త్రిగుణాతీతాయ నమః .
ఓం త్రిభువనేశ్వరాయ నమః .
ఓం నారాయణప్రియాయ నమః .
ఓం సగుణాయ నమః .
ఓం నిర్గుణాయ నమః .
ఓం మహేశ్వరాయ నమః .
ఓం పూర్ణరూపాయ నమః .
ఓం ఓంకారరూపాయ నమః .. 70
ఓం ఓంకారవేద్యాయ నమః .
ఓం తుర్యాతీతాయ నమః .
ఓం అద్వైతాయ నమః .
ఓం తపోగమ్యాయ నమః .
ఓం శ్రుతిజ్ఞానగమ్యాయ నమః .
ఓం జ్ఞానస్వరూపాయ నమః .
ఓం దక్షిణామూర్తయే నమః .
ఓం మౌనముద్రాధరాయ నమః .
ఓం మౌనవ్యాఖ్యాప్రకటితపరబ్రహ్మతత్త్వాయ నమః .
ఓం చిన్ముద్రాయ నమః .. 80
ఓం సిద్ధిబుద్ధిప్రదాయ నమః .
ఓం జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధిప్రదాయ నమః .
ఓం సహజసమాధిస్థితాయ నమః .
ఓం హంసైకపాలధరాయ నమః .
ఓం కరిచర్మాంబరధరాయ నమః .
ఓం శ్రీరమణప్రియాయ నమః .
ఓం అచలాయ నమః .
ఓం శ్రీలక్ష్మణప్రియాయ నమః .
ఓం చిన్మయాయ నమః .
ఓం శ్రీశారదాప్రియాయ నమః .. 90
ఓం గౌరివదనాబ్జవృందసూర్యాయ నమః .
ఓం నాగేంద్రహారాయ నమః .
ఓం యక్షస్వరూపాయ నమః .
ఓం భుక్తిముక్తిప్రదాయ నమః .
ఓం సర్వసుందరాయ నమః .
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః .
ఓం సర్వభూతాత్మనే నమః .
ఓం మృత్యోర్మృత్యుస్వరూపాయ నమః .
ఓం దిగంబరాయ నమః .
ఓం దేశకాలాతీతాయ నమః .. 100
ఓం మహాపాపహరాయ నమః .
ఓం నిత్యాయ నమః .
ఓం నిరాశ్రయాయ నమః .
ఓం నిత్యశుద్ధాయ నమః .
ఓం నిశ్చింతాయ నమః .
ఓం మనోవాచామగోచరాయ నమః .
ఓం శివజ్ఞానప్రదాయ నమః .
ఓం శాశ్వతాయ నమః .. 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |