లింగాష్టకం

 

Video - Lingashtakam 

 

Lingashtakam

 

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం
నిర్మలభాసితశోభితలింగం.
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
దేవమునిప్రవరార్చితలింగం
కామదహనకరుణాకరలింగం.
రావణదర్పవినాశనలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
సర్వసుగంధసులేపితలింగం
బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం.
సిద్ధసురాసురవందితలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
కనకమహామణిభూషితలింగం
ఫణిపతివేష్టితశోభితలింగం.
దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
కుంకుమచందనలేపితలింగం
పంకజహారసుశోభితలింగం.
సంచితపాపవినాశనలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
దేవగణార్చితసేవితలింగం
భావైర్భక్తిభిరేవ చ లింగం.
దినకరకోటిప్రభాకరలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
అష్టదలోపరివేష్టితలింగం
సర్వసముద్భవకారణలింగం.
అష్టదరిద్రవినాశనలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
సురగురుసురవరపూజితలింగం
సురవనపుష్పసదార్చితలింగం.
పరాత్పరం పరమాత్మకలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ.
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

88.2K
1.2K

Comments Telugu

3aGaf
సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

చాలా అవసరమైన వెబ్‌సైట్ -శివ

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |