విష్ణు జయ మంగల స్తోత్రం

జయ జయ దేవదేవ.
జయ మాధవ కేశవ.
జయపద్మపలాశాక్ష.
జయ గోవింద గోపతే.
జయ జయ పద్మనాభ.
జయ వైకుంఠ వామన.
జయ పద్మహృషీకేశ.
జయ దామోదరాచ్యుత.
జయ పద్మేశ్వరానంత.
జయ లోకగురో జయ.
జయ శంఖగదాపాణే.
జయ భూధరసూకర.
జయ యజ్ఞేశ వారాహ.
జయ భూధర భూమిప.
జయ యోగేశ యోగజ్ఞ.
జయ యోగప్రవర్త్తక.
జయ యోగప్రవర్త్తక.
జయ ధర్మప్రవర్త్తక.
కృతప్రియ జయ జయ.
యజ్ఞేశ యజ్ఞాంగ జయ.
జయ వందితసద్ద్విజ.
జయ నారదసిద్ధిద.
జయ పుణ్యవతాం గేహ.
జయ వైదికభాజన.
జయ జయ చతుర్భుజ.
జయ దైత్యభయావహ.
జయ సర్వజ్ఞ సర్వాత్మన్.
జయ శంకర శాశ్వత.
జయ విష్ణో మహాదేవ.
జయ నిత్యమధోక్షజ.
ప్రసాదం కురు దేవేశ.
దర్శయాద్య స్వకాం తనుం.

Recommended for you

గణేశ పంచాక్షర స్తోత్రం

గణేశ పంచాక్షర స్తోత్రం

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభ। నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా। అగజాననపద్మార్కం గజాననమహర్నిశం। అనేకదం తం భక్తానామేకదంతముపాస్మహే। గౌరీసుపుత్రాయ గజాననాయ గీర్వాణముఖ్యాయ గిరీశజాయ। గ్రహర్క్షపూజ్యాయ గుణేశ్వరాయ నమో గకారాయ గణేశ్వరాయ।

Click here to know more..

అప్రమేయ రామ స్తోత్రం

అప్రమేయ రామ స్తోత్రం

నమోఽప్రమేయాయ వరప్రదాయ సౌమ్యాయ నిత్యాయ రఘూత్తమాయ. వీరాయ ధీరాయ మనోఽపరాయ దేవాధిదేవాయ నమో నమస్తే. భవాబ్ధిపోతం భువనైకనాథం కృపాసముద్రం శరదిందువాసం. దేవాధిదేవం ప్రణతైకబంధుం నమామి ఓమీశ్వరమప్రమేయం. అప్రమేయాయ దేవాయ దివ్యమంగలమూర్తయే. వరప్రదాయ సౌమ్యాయ నమః కారుణ్యరూపి

Click here to know more..

హనుమంతుని ఆశీర్వాదం కోసం మంత్రం

హనుమంతుని ఆశీర్వాదం కోసం మంత్రం

ఆంజనేయాయ విద్మహే రామదూతాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ప్రచోదయాత్

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |