విష్ణు జయ మంగల స్తోత్రం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

జయ జయ దేవదేవ.
జయ మాధవ కేశవ.
జయపద్మపలాశాక్ష.
జయ గోవింద గోపతే.
జయ జయ పద్మనాభ.
జయ వైకుంఠ వామన.
జయ పద్మహృషీకేశ.
జయ దామోదరాచ్యుత.
జయ పద్మేశ్వరానంత.
జయ లోకగురో జయ.
జయ శంఖగదాపాణే.
జయ భూధరసూకర.
జయ యజ్ఞేశ వారాహ.
జయ భూధర భూమిప.
జయ యోగేశ యోగజ్ఞ.
జయ యోగప్రవర్త్తక.
జయ యోగప్రవర్త్తక.
జయ ధర్మప్రవర్త్తక.
కృతప్రియ జయ జయ.
యజ్ఞేశ యజ్ఞాంగ జయ.
జయ వందితసద్ద్విజ.
జయ నారదసిద్ధిద.
జయ పుణ్యవతాం గేహ.
జయ వైదికభాజన.
జయ జయ చతుర్భుజ.
జయ దైత్యభయావహ.
జయ సర్వజ్ఞ సర్వాత్మన్.
జయ శంకర శాశ్వత.
జయ విష్ణో మహాదేవ.
జయ నిత్యమధోక్షజ.
ప్రసాదం కురు దేవేశ.
దర్శయాద్య స్వకాం తనుం.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3329293