Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ಸಂತಾನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

80.9K

Comments Kannada

6sm52
ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ವೇದಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -Annapoorna

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

Read more comments

ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತಂ ಸ್ಕಂದನಂದಿವಿಘ್ನೇಶಸಂಯುತಂ.
ಚಿಂತಯಾಮಿ ಹೃದಾಕಾಶೇ ಭಜತಾಂ ಪುತ್ರದಂ ಶಿವಂ.
ಭಗವನ್ ರುದ್ರ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರ.
ಅನಾಥನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ.
ರುದ್ರ ಶಂಭೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನೀಲಕಂಠ ಮಹೇಶ್ವರ.
ಪೂರ್ವಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಪೋಹ್ಯ ತನಯಂ ದಿಶ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನ.
ಮಮ ಸಂಚಿತಪಾಪಸ್ಯ ಲಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಸುತಂ ದಿಶ.
ತ್ರಿಪುರಾರೇ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನ್ ಕಾಮಾರಾತೇ ವೃಷಧ್ವಜ.
ಕೃಪಯಾ ಮಯಿ ದೇವೇಶ ಸುಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ಮೇ ಬಹೂನ್.
ಅಂಧಕಾರೇ ವೃಷಾರೂಢ ಚಂದ್ರವಹ್ನ್ಯರ್ಕಲೋಚನ.
ಭಕ್ತೇ ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಂತಾನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ.
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸ ಪಾರ್ವತೀಸ್ಕಂದಸಂಯುತ.
ಮಮ ಪುತ್ರಂ ಚ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚಾಽಽಶು ದೇಹಿ ಭೋಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |