Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಕಾಲಭೈರವ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯಮಾನ- ಪಾವನಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಂ
ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಬಿಂದುಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಂ.
ನಾರದಾದಿಯೋಗಿವೃಂದವಂದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ- ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ.
ಭಾನುಕೋಟಿಭಾಸ್ವರಂ ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಪರಂ
ನೀಲಕಂಠಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥ- ದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಂ.
ಕಾಲಕಾಲಮಂಬುಜಾಕ್ಷ- ಮಕ್ಷಶೂಲಮಕ್ಷರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ- ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ.
ಶೂಲಟಂಕಪಾಶದಂಡ- ಪಾಣಿಮಾದಿಕಾರಣಂ
ಶ್ಯಾಮಕಾಯಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಂ.
ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರತಾಂಡವಪ್ರಿಯಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ- ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ.
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರುವಿಗ್ರಹಂ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿರಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕವಿಗ್ರಹಂ.
ನಿಕ್ಕ್ವಣನ್ಮನೋಜ್ಞಹೇಮ- ಕಿಂಕಿಣೀಲಸತ್ಕಟಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ- ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ.
ಧರ್ಮಸೇತುಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಾಶಕಂ
ಕರ್ಮಪಾಶಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮದಾಯಕಂ ವಿಭುಂ.
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಕೇಶಪಾಶ- ಶೋಭಿತಾಂಗನಿರ್ಮಲಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ- ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ.
ರತ್ನಪಾದುಕಾಪ್ರಭಾಭಿರಾಮ- ಪಾದಯುಗ್ಮಕಂ
ನಿತ್ಯಮದ್ವಿತೀಯಮಷ್ಟದೈವತಂ ನಿರಂಜನಂ.
ಮೃತ್ಯುದರ್ಪನಾಶಕಂ ಕರಾಲದಂಷ್ಟ್ರಭೂಷಣಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ- ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ.
ಅಟ್ಟಹಾಸಭಿನ್ನಪದ್ಮ- ಜಾಣ್ಕೋಶಸಂತತಿಂ
ದೃಷ್ಟಿಪಾತನಷ್ಟಪಾಪ- ಜಾಲಮುಗ್ರಶಾಸನಂ.
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಂ ಕಪಾಲಮಾಲಿಕಾಧರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ- ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ.
ಭೂತಸಂಘನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿದಾಯಕಂ
ಕಾಶಿವಾಸಿಲೋಕಪುಣ್ಯ- ಪಾಪಶೋಧಕಂ ವಿಭುಂ.
ನೀತಿಮಾರ್ಗಕೋವಿದಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್ರಪತಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ- ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ.
ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠಂತಿ ಯೇ ಮನೋಹರಂ
ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ವಿಚಿತ್ರಪುಣ್ಯವರ್ಧನಂ.
ಶೋಕಮೋಹಲೋಭದೈನ್ಯಕೋಪ- ತಾಪನಾಶನಂ
ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಘ್ರಿಸನ್ನಿಧಿಂ ಧ್ರುವಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475