ಚಿದಂಬರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ

ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾಮರವಂದಿತಲಿಂಗಂ ಜನ್ಮಜರಾಮರಣಾಂತಕಲಿಂಗಂ.
ಕರ್ಮನಿವಾರಣಕೌಶಲಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ.
ಕಲ್ಪಕಮೂಲಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಲಿಂಗಂ ದರ್ಪಕನಾಶಯುಧಿಷ್ಠಿರಲಿಂಗಂ.
ಕುಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಕರಾಂತಕಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ.
ಸ್ಕಂದಗಣೇಶ್ವರಕಲ್ಪಿತಲಿಂಗಂ ಕಿನ್ನರಚಾರಣಗಾಯಕಲಿಂಗಂ.
ಪನ್ನಗಭೂಷಣಪಾವನಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ.
ಸಾಂಬಸದಾಶಿವಶಂಕರಲಿಂಗಂ ಕಾಮ್ಯವರಪ್ರದಕೋಮಲಲಿಂಗಂ.
ಸಾಮ್ಯವಿಹೀನಸುಮಾನಸಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ.
ಕಲಿಮಲಕಾನನಪಾವಕಲಿಂಗಂ ಸಲಿಲತರಂಗವಿಭೂಷಣಲಿಂಗಂ.
ಪಲಿತಪತಂಗಪ್ರದೀಪಕಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ.
ಅಷ್ಟತನುಪ್ರತಿಭಾಸುರಲಿಂಗಂ ವಿಷ್ಟಪನಾಥವಿಕಸ್ವರಲಿಂಗಂ.
ಶಿಷ್ಟಜನಾವನಶೀಲಿತಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ.
ಅಂತಕಮರ್ದನಬಂಧುರಲಿಂಗಂ ಕೃಂತಿತಕಾಮಕಲೇಬರಲಿಂಗಂ.
ಜಂತುಹೃದಿಸ್ಥಿತಜೀವಕಲಿಂಗಂ ತನ್ಮೃದು ಪಾತು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ.
ಪುಷ್ಟಧಿಯಃಸು ಚಿದಂಬರಲಿಂಗಂ ದೃಷ್ಟಮಿದಂ ಮನಸಾನುಪಠಂತಿ.
ಅಷ್ಟಕಮೇತದವಾಙ್ಮನಸೀಯಂ ಹ್ಯಷ್ಟತನುಂ ಪ್ರತಿ ಯಾಂತಿ ನರಾಸ್ತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

55.0K
1.2K

Comments Kannada

2nj68
ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ -ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |