Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸುಶಾಂತಂ ನಿತಾಂತಂ ಗುಣಾತೀತರೂಪಂ
ಶರಣ್ಯಂ ಪ್ರಭುಂ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಿನಾಥಂ|
ಉಮಾಜಾನಿಮವ್ಯಕ್ತರೂಪಂ ಸ್ವಯಂಭುಂ
ಭಜೇ ಸೋಮನಾಥಂ ಚ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ|
ಸುರಾಣಾಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಸದಾಚಾರಮೂಲಂ
ಪಶೂನಾಮಧೀಶಂ ಸುಕೋದಂಡಹಸ್ತಂ|
ಶಿವಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿಂ
ಭಜೇ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಚ ಕಾಶೀಪ್ರದೇಶೇ|
ಸ್ವಭಕ್ತೈಕವಂದ್ಯಂ ಸುರಂ ಸೌಮ್ಯರೂಪಂ
ವಿಶಾಲಂ ಮಹಾಸರ್ಪಮಾಲಂ ಸುಶೀಲಂ|
ಸುಖಾಧಾರಭೂತಂ ವಿಭುಂ ಭೂತನಾಥಂ
ಮಹಾಕಾಲದೇವಂ ಭಜೇಽವಂತಿಕಾಯಾಂ|
ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಮಕ್ಷೋಭ್ಯರೂಪಂ
ಸುರಂ ಜಾಹ್ನವೀಧಾರಿಣಂ ನೀಲಕಂಠಂ|
ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಮಂತ್ರರೂಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಭಜೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶಂ ಸದಾ ಪಂಚವಟ್ಯಾಂ
ಭವಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತಾರಮರ್ಕಪ್ರಭಾವಂ
ಸುಖಾಸಕ್ತಮೂರ್ತಿಂ ಚಿದಾಕಾಶಸಂಸ್ಥಂ|
ವಿಶಾಮೀಶ್ವರಂ ವಾಮದೇವಂ ಗಿರೀಶಂ
ಭಜೇ ಹ್ಯರ್ಜುನಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಪೂರ್ವಮಗ್ರ್ಯಂ|
ಅನಿಂದ್ಯಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ
ಜಗತ್ಪಾಲಕಂ ಸರ್ವವೇದಸ್ವರೂಪಂ|
ಜಗದ್ವ್ಯಷಪಿನಂ ವೇದಸಾರಂ ಮಹೇಶಂ
ಭಜೇಶಂ ಪ್ರಭುಂ ಶಂಭುಮೋಂಕಾರರೂಪಂ|
ಪರಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಂ ಜಗದ್ಬೀಜಭೂತಂ
ಮುನೀನಾಂ ಮನೋಗೇಹಸಂಸ್ಥಂ ಮಹಾಂತಂ|
ಸಮಗ್ರಪ್ರಜಾಪಾಲನಂ ಗೌರಿಕೇಶಂ
ಭಜೇ ವೈದ್ಯನಾಥಂ ಪರಲ್ಯಾಮಜಸ್ರಂ|
ಗ್ರಹಸ್ವಾಮಿನಂ ಗಾನವಿದ್ಯಾನುರಕ್ತಂ
ಸುರದ್ವೇಷಿದಸ್ಯುಂ ವಿಧೀಂದ್ರಾದಿವಂದ್ಯಂ|
ಸುಖಾಸೀನಮೇಕಂ ಕುರಂಗಂ ಧರಂತಂ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ಭಜೇ ಶಂಕರಾಖ್ಯಂ|
ಸುರೇಜ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿನಿಘ್ನಂ
ಸುಭಾಸ್ವಂತಮೇಕಂ ಸುಧಾರಶ್ಮಿಚೂಡಂ|
ಸಮಸ್ತೇಂದ್ರಿಯಪ್ರೇರಕಂ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಂ
ಭಜೇ ರಾಮನಾಥಂ ಧನುಷ್ಕೋಟಿತೀರೇ
ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನಂ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಹೇತುಂ
ಧರಂತಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಕರೇಣ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ|
ಶಶಾಂಕೋಷ್ಣರಶ್ಮ್ಯಗ್ನಿನೇತ್ರಂ ಕೃಪಾಲುಂ
ಭಜೇ ನಾಗನಾಥಂ ವನೇ ದಾರುಕಾಖ್ಯೇ|
ಸುದೀಕ್ಷಾಪ್ರದಂ ಮಂತ್ರಪೂಜ್ಯಂ ಮುನೀಶಂ
ಮನೀಷಿಪ್ರಿಯಂ ಮೋಕ್ಷದಾತಾರಮೀಶಂ|
ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಂತಾರಮಬ್ಜಾವತಂಸಂ
ಭಜೇಽಹಂ ಹಿಮಾದ್ರೌ ಸುಕೇದಾರನಾಥಂ
ಶಿವಂ ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಪತಿಂ ದೇವದೇವಂ
ಸ್ವಭಕ್ತೈಕರಕ್ತಂ ವಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಚ|
ಪಶೂನಾಂ ಪ್ರಭುಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಂ ತಂ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರರಾಜ್ಯೇ ಭಜೇ ಧಿಷ್ಣ್ಯದೇವಂ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

69.8K

Comments Kannada

8uhez
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ -ಪವಿತ್ರಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ -ಅಶೋಕ್

ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |