நடராஜ பிரசாத ஸ்தோத்திரம்

ப்ரத்யூஹத்வாந்தசண்டாம்ʼஶு꞉ ப்ரத்யூஹாரண்யபாவக꞉.
ப்ரத்யூஹஸிம்ʼஹஶரப꞉ பாது ந꞉ பார்வதீஸுத꞉.
சித்ஸபாநாயகம்ʼ வந்தே சிந்தாதிகபலப்ரதம்.
அபர்ணாஸ்வர்ணகும்பாபகுசாஶ்லிஷ்டகலேவரம்.
விராட்ட்ருʼதயபத்மஸ்தத்ரிகோணே ஶிவயா ஸஹ.
ஸ யோ ந꞉ குருதே லாஸ்யமஷ்டலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரயச்சது.
ஶ்ருதிஸ்தம்பாந்தரேசக்ரயுக்மே கிரிஜயா ஸஹ .
ஸ யோ ந꞉ குருதே லாஸ்யமஷ்டலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரயச்சது.
ஶிவகாமீகுசாம்போஜஸவ்யபாகவிராஜித꞉.
ஸ யோ ந꞉ குருதே லாஸ்யமஷ்டலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரயச்சது.
கரஸ்தடமருத்வானபரிஷ்க்ருʼதரவாகம꞉.
ஸ யோ ந꞉ குருதே லாஸ்யமஷ்டலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரயச்சது.
நாரதப்ரஹ்மகோவிந்தவீணாதாலம்ருʼதங்ககை꞉.
ஸ யோ ந꞉ குருதே லாஸ்யமஷ்டலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரயச்சது.
ஜைமினிவ்யாக்ரபாச்சேஷஸ்து திஸ்மேரமுகாம்புஜ꞉.
ஸ யோ ந꞉ குருதே லாஸ்யமஷ்டலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரயச்சது.
தில்வவிப்ரைஸ்த்ரயீமார்கபூஜிதாங்க்ரிஸரோருஹ꞉.
ஸ யோ ந꞉ குருதே லாஸ்யமஷ்டலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரயச்சது.
மந்த்ரநூபுரபத்பத்மஜணஜ்ஜணிததிந்த்முக꞉.
ஸ யோ ந꞉ குருதே லாஸ்யமஷ்டலக்ஷ்மீ꞉ ப்ரயச்சது.
ஸம்பத்ப்ரதமிதம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ப்ராதருத்தாய ய꞉ படேத்.
அசலாம்ʼ ஶ்ரியமாப்னோதி நடராஜப்ரஸாதத꞉.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |