போ சம்போ

போ ஶம்போ ஶிவ ஶம்போ ஸ்வயம்போ
கங்காதர ஶங்கர கருணாகர மாமவ பவஸாகரதாரக
நிர்குணபரப்ரஹ்மஸ்வரூப கமாகமபூத ப்ரபஞ்சரஹித
நிஜகுணநிஹித நிதாந்த அனந்த
ஆனந்த அதிஶய அக்ஷயலிங்க
திமித திமித திமி திமி கிட கிட தோம்ʼ
தோம்ʼ தோம்ʼ தரிகிட தரிகிட கிட தோம்ʼ
மதங்கமுனிவரவந்தித-ஈஶ ஸர்வதிகம்பரவேஷ்டிதவேஷ
நித்ய நிரஞ்ஜன நித்யனடேஶ ஈஶ ஸபேஶ ஸர்வேஶ

 

Bho Shambho By Saranya Srinivas

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

26.5K

Comments

pvb5n

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |