Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali

 

 

ॐ अखण्डज्योतिस्वरूपाय नमः ॥ १
ॐ अरुणाचलेश्वराय नमः ।
ॐ आदिलिङ्गाय नमः ।
ॐ ब्रह्ममुरारीसुरार्चिताय नमः ।
ॐ अरुणगिरिरूपाय नमः ।
ॐ सिद्धिरूपाय नमः ।
ॐ अरुणाद्रिशिखरवासाय नमः ।
ॐ हृदयनटेश्वराय नमः ।
ॐ आत्मने नमः ।
ॐ अर्धनारीश्वराय नमः ॥ १०
ॐ शक्तिसमन्विताय नमः ।
ॐ आदिगुरुमूर्तये नमः ।
ॐ सृष्टिस्थितिलयकरणाय नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय नमः ।
ॐ करुणामूर्तसागराय नमः ।
ॐ आद्यन्तरहिताय नमः ।
ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ विश्ववन्द्याय नमः ।
ॐ अष्टदारिद्र्यविनाशकाय नमः ॥ २०
ॐ नरकान्तककारणाय नमः ।
ॐ जटाधराय नमः ।
ॐ गौरीप्रियाय नमः ।
ॐ कालान्तकाय नमः ।
ॐ गङ्गाधराय नमः ।
ॐ गजराजविमर्दनाय नमः ।
ॐ भक्तिप्रियाय नमः ।
ॐ भवरोगभयापहाय नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ।
ॐ मणिकुण्डलमण्डिताय नमः ॥ ३०
ॐ चन्द्रशेखराय नमः ।
ॐ मुक्तिदायकाय नमः ।
ॐ सर्वाधाराय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ जन्मदुःखविनाशकाय नमः ।
ॐ कामदहनाय नमः ।
ॐ रावणदर्पविनाशकाय नमः ।
ॐ सुगन्धलेपिताय नमः ।
ॐ सिद्धसुरासुरवन्दिताय नमः ।
ॐ दक्षसुयज्ञविनाशकाय नमः ॥ ४०
ॐ पङ्कजहरसुशोभिताय नमः ।
ॐ सञ्चितपापविनाशकाय नमः ।
ॐ गौतमादिमुनिपूजिताय नमः ।
ॐ निर्मलाय नमः ।
ॐ परब्रह्मणे नमः ।
ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ त्रिशूलधराय नमः ।
ॐ पार्वतीहृदयवल्लभाय नमः ।
ॐ प्रमथनाथाय नमः ।
ॐ वामदेवाय नमः ॥ ५०
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ श्रीनीलकण्ठाय नमः ।
ॐ ऋषभध्वजाय नमः ।
ॐ ऋषभवाहनाय नमः ।
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ।
ॐ पशुपते नमः ।
ॐ पशुपाशविमोचकाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ भस्माङ्गरागाय नमः ।
ॐ नृकपालकलापमालाय नमः ॥ ६०
ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ।
ॐ त्रिनयनाय नमः ।
ॐ त्रिगुणातीताय नमः ।
ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः ।
ॐ नारायणप्रियाय नमः ।
ॐ सगुणाय नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ पूर्णरूपाय नमः ।
ॐ ओङ्काररूपाय नमः ॥ ७०
ॐ ओङ्कारवेद्याय नमः ।
ॐ तुर्यातीताय नमः ।
ॐ अद्वैताय नमः ।
ॐ तपोगम्याय नमः ।
ॐ श्रुतिज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ ज्ञानस्वरूपाय नमः ।
ॐ दक्षिणामूर्तये नमः ।
ॐ मौनमुद्राधराय नमः ।
ॐ मौनव्याख्याप्रकटितपरब्रह्मतत्त्वाय नमः ।
ॐ चिन्मुद्राय नमः ॥ ८०
ॐ सिद्धिबुद्धिप्रदाय नमः ।
ॐ ज्ञानवैराग्यसिद्धिप्रदाय नमः ।
ॐ सहजसमाधिस्थिताय नमः ।
ॐ हंसैकपालधराय नमः ।
ॐ करिचर्माम्बरधराय नमः ।
ॐ श्रीरमणप्रियाय नमः ।
ॐ अचलाय नमः ।
ॐ श्रीलक्ष्मणप्रियाय नमः ।
ॐ चिन्मयाय नमः ।
ॐ श्रीशारदाप्रियाय नमः ॥ ९०
ॐ गौरिवदनाब्जवृन्दसूर्याय नमः ।
ॐ नागेन्द्रहाराय नमः ।
ॐ यक्षस्वरूपाय नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदाय नमः ।
ॐ सर्वसुन्दराय नमः ।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।
ॐ मृत्योर्मृत्युस्वरूपाय नमः ।
ॐ दिगम्बराय नमः ।
ॐ देशकालातीताय नमः ॥ १००
ॐ महापापहराय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ निराश्रयाय नमः ।
ॐ नित्यशुद्धाय नमः ।
ॐ निश्चिन्ताय नमः ।
ॐ मनोवाचामगोचराय नमः ।
ॐ शिवज्ञानप्रदाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ॥ १०८

om akhand'ajyotisvaroopaaya namah' .. 1
om arunaachaleshvaraaya namah' .
om aadilingaaya namah' .
om brahmamuraareesuraarchitaaya namah' .
om arunagiriroopaaya namah' .
om siddhiroopaaya namah' .
om arunaadrishikharavaasaaya namah' .
om hri'dayanat'eshvaraaya namah' .
om aatmane namah' .
om ardhanaareeshvaraaya namah' .. 10
om shaktisamanvitaaya namah' .
om aadigurumoortaye namah' .
om sri'sht'isthitilayakaranaaya namah' .
om sachchidaanandasvaroopaaya namah' .
om karunaamoortasaagaraaya namah' .
om aadyantarahitaaya namah' .
om vishveshvaraaya namah' .
om vishvaroopaaya namah' .
om vishvavandyaaya namah' .
om asht'adaaridryavinaashakaaya namah' .. 20
om narakaantakakaaranaaya namah' .
om jat'aadharaaya namah' .
om gaureepriyaaya namah' .
om kaalaantakaaya namah' .
om gangaadharaaya namah' .
om gajaraajavimardanaaya namah' .
om bhaktipriyaaya namah' .
om bhavarogabhayaapahaaya namah' .
om shankaraaya namah' .
om manikund'alamand'itaaya namah' .. 30
om chandrashekharaaya namah' .
om muktidaayakaaya namah' .
om sarvaadhaaraaya namah' .
om shivaaya namah' .
om janmaduh'khavinaashakaaya namah' .
om kaamadahanaaya namah' .
om raavanadarpavinaashakaaya namah' .
om sugandhalepitaaya namah' .
om siddhasuraasuravanditaaya namah' .
om dakshasuyajnyavinaashakaaya namah' .. 40
om pankajaharasushobhitaaya namah' .
om sanchitapaapavinaashakaaya namah' .
om gautamaadimunipoojitaaya namah' .
om nirmalaaya namah' .
om parabrahmane namah' .
om mahaadevaaya namah' .
om trishooladharaaya namah' .
om paarvateehri'dayavallabhaaya namah' .
om pramathanaathaaya namah' .
om vaamadevaaya namah' .. 50
om rudraaya namah' .
om shreeneelakant'haaya namah' .
om ri'shabhadhvajaaya namah' .
om ri'shabhavaahanaaya namah' .
om panchavaktraaya namah' .
om pashupate namah' .
om pashupaashavimochakaaya namah' .
om sarvajnyaaya namah' .
om bhasmaangaraagaaya namah' .
om nri'kapaalakalaapamaalaaya namah' .. 60
om mri'tyunjayaaya namah' .
om trinayanaaya namah' .
om trigunaateetaaya namah' .
om tribhuvaneshvaraaya namah' .
om naaraayanapriyaaya namah' .
om sagunaaya namah' .
om nirgunaaya namah' .
om maheshvaraaya namah' .
om poornaroopaaya namah' .
om onkaararoopaaya namah' .. 70
om onkaaravedyaaya namah' .
om turyaateetaaya namah' .
om advaitaaya namah' .
om tapogamyaaya namah' .
om shrutijnyaanagamyaaya namah' .
om jnyaanasvaroopaaya namah' .
om dakshinaamoortaye namah' .
om maunamudraadharaaya namah' .
om maunavyaakhyaaprakat'itaparabrahmatattvaaya namah' .
om chinmudraaya namah' .. 80
om siddhibuddhipradaaya namah' .
om jnyaanavairaagyasiddhipradaaya namah' .
om sahajasamaadhisthitaaya namah' .
om hamsaikapaaladharaaya namah' .
om karicharmaambaradharaaya namah' .
om shreeramanapriyaaya namah' .
om achalaaya namah' .
om shreelakshmanapriyaaya namah' .
om chinmayaaya namah' .
om shreeshaaradaapriyaaya namah' .. 90
om gaurivadanaabjavri'ndasooryaaya namah' .
om naagendrahaaraaya namah' .
om yakshasvaroopaaya namah' .
om bhuktimuktipradaaya namah' .
om sarvasundaraaya namah' .
om sharanaagatavatsalaaya namah' .
om sarvabhootaatmane namah' .
om mri'tyormri'tyusvaroopaaya namah' .
om digambaraaya namah' .
om deshakaalaateetaaya namah' .. 100
om mahaapaapaharaaya namah' .
om nityaaya namah' .
om niraashrayaaya namah' .
om nityashuddhaaya namah' .
om nishchintaaya namah' .
om manovaachaamagocharaaya namah' .
om shivajnyaanapradaaya namah' .
om shaashvataaya namah' .. 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

68.6K

Comments

avnee
Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Incredible! ✨🌟 -Mahesh Krishnan

Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

Never knew such a great website existing -Remya Ramakrishna

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |