சிவ நாமாவளி

 

ௐ ஶ்ரீகண்டாய நம꞉.
ௐ அனந்தாய நம꞉.
ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம꞉.
ௐ த்ரிமூ்ர்தயே நம꞉.
ௐ அமரேஶ்வராய நம꞉.
ௐ அர்கீஶாய நம꞉.
ௐ பாரபூதயே நம꞉.
ௐ அதிதயே நம꞉.
ௐ ஸ்தாணவே நம꞉.
ௐ ஹராய நம꞉.
ௐ ஜண்டீஶாய நம꞉.
ௐ பௌதிகாய நம꞉.
ௐ ஸத்யோஜாதாய நம꞉.
ௐ அனுக்ரஹேஶ்வராய நம꞉.
ௐ அக்ரூராய நம꞉.
ௐ மஹாஸேனாய நம꞉.
ௐ க்ரோதீஶாய நம꞉.
ௐ சண்டேஶாய நம꞉.
ௐ பஞ்சாந்தகாய நம꞉.
ௐ ஶிவோத்தமாய நம꞉.
ௐ ஏகருத்ராய நம꞉.
ௐ கூர்மாய நம꞉.
ௐ ஏகநேத்ராய நம꞉.
ௐ சதுரானனாய நம꞉.
ௐ அஜேஶாய நம꞉.
ௐ ஶர்வாய நம꞉.
ௐ ஸோமேஶ்வராய நம꞉.
ௐ லாங்கலினே நம꞉.
ௐ தாருகாய நம꞉.
ௐ அர்தநாரீஶ்வராய நம꞉.
ௐ உமாகாந்தாய நம꞉.
ௐ ஆஷாடிணே நம꞉.
ௐ தண்டினே நம꞉.
ௐ அத்ரயே நம꞉.
ௐ மீனாய நம꞉.
ௐ மேஷாய நம꞉.
ௐ லோஹிதாய நம꞉.
ௐ ஶிகினே நம꞉.
ௐ ஜகலண்டாய நம꞉.
ௐ த்விரண்டாய நம꞉.
ௐ மஹாகாலாய நம꞉.
ௐ கபாலினே நம꞉.
ௐ பினாகினே நம꞉.
ௐ கட்கீஶாய நம꞉.
ௐ பகாய நம꞉.
ௐ ஶ்வேதாய நம꞉.
ௐ ப்ருʼகவே நம꞉.
ௐ நகுலீஶாய நம꞉.
ௐ ஶிவாய நம꞉.
ௐ ஸம்ʼவர்த்தகாய நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

77.6K

Comments

vk6pf

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |