சிவ மானஸ பூஜா ஸ்தோத்திரம்

ரத்னை꞉ கல்பிதமாஸனம் ஹிமஜலை꞉ ஸ்னானம் ச திவ்யாம்பரம்
நாநாரத்னவிபூஷிதம் ம்ருகமதாமோதாங்கிதம் சந்தனம்.
ஜாதீசம்பக- பில்வபத்ரரசிதம் புஷ்பம் ச தூபம் ததா
தீபம் தேவ தயாநிதே பஶுபதே ஹ்ருத்கல்பிதம் க்ருஹ்யதாம்.
ஸௌவர்ணே நவரத்நகண்டரசிதே பாத்ரே க்ருதம் பாயஸம்
பக்ஷ்யம் பஞ்சவிதம் பயோததியுதம் ரம்பாபலம் பானகம்.
ஶாகாநாமயுதம் ஜலம் ருசிகரம் கர்பூரகண்டோஜ்ஜ்வலம்
தாம்பூலம் மனஸா மயா விரசிதம் பக்த்யா ப்ரபோ ஸ்வீகுரு.
சத்ரம் சாமரயோர்யுகம் வ்யஜனகம் சாதர்ஶகம் நிர்மலம்
வீணாபேரிம்ருதங்க- காஹலகலா கீதம் ச ந்ருத்யம் ததா.
ஸாஷ்டாங்கம் ப்ரணதி꞉ ஸ்துதிர்பஹுவிதா ஹ்யேதத்ஸமஸ்தம் மயா
ஸங்கல்பேன ஸமர்பிதம் தவ விபோ பூஜாம் க்ருஹாண ப்ரபோ.
ஆத்மா த்வம் கிரிஜா மதி꞉ ஸஹசரா꞉ ப்ராணா꞉ ஶரீரம் க்ருஹம்
பூஜா தே விஷயோபபோகரசனா நித்ரா ஸமாதிஸ்திதி꞉.
ஸஞ்சார꞉ பதயோ꞉ ப்ரதக்ஷிணவிதி꞉ ஸ்தோத்ராணி ஸர்வா கிரோ
யத்யத்கர்ம கரோமி தத்ததகிலம் ஶம்போ தவாராதனம்.
கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவணநயனஜம் வா மானஸம் வா(அ)பராதம்.
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்க்ஷமஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்தே ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
ஜய ஜய கருணாப்தே ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

மதுராஷ்டகம்

மதுராஷ்டகம்

அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம் நயனம் மதுரம் ஹஸிதம் மதுரம். ஹ்ருதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம். வசனம் மதுரம் சரிதம் மதுரம் வஸனம் மதுரம் வலிதம் மதுரம். சலிதம் மதுரம் ப்ரமிதம் மதுரம் மதுராதிபதேரகிலம் மதுரம். வேணுர்மதுரோ ரேணுர்மதுர꞉ பாணிர்மதுர꞉ ப

Click here to know more..

கிம் ஜ்யோதிஸ்தவ ஏக ஸ்லோகி

கிம் ஜ்யோதிஸ்தவ ஏக ஸ்லோகி

கிம் ஜ்யோதிஸ்தவபானுமானஹனி மே ராத்ரௌ ப்ரதீபாதிகம் ஸ்யாதேவம் ரவிதீபதர்ஶனவிதௌ கிம் ஜ்யோதிராக்யாஹி மே. சக்ஷுஸ்தஸ்ய நிமீலநாதிஸமயே கிம் தீர்தியோ தர்ஶனே கிம் தத்ராஹமதோ பவான்பரமகம் ஜ்யோதிஸ்ததஸ்மி ப்ரபோ..

Click here to know more..

திருடர்களிடமிருந்து பாதுகாப்பு கேட்டு ப்ரார்த்தனை

திருடர்களிடமிருந்து பாதுகாப்பு கேட்டு ப்ரார்த்தனை

ௐ ஹ்ரீம் நமோ ப⁴க³வதி மஹாமாயே மம ஸர்வபஶுஜனமனஶ்சக்ஷுஸ்திரஸ்கரணம் குரு குரு ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |