வைத்தியநாத ஸ்தோத்திரம்

அசிகித்ஸசிகித்ஸாய ஆத்யந்தரஹிதாய ச.அசிகித்ஸசிகித்ஸாய ஆத்யந்தரஹிதாய ச.ஸர்வலோகைகவந்த்யாய வைத்யநாதாய தே நம꞉.அப்ரேமேயாய மஹதே ஸுப்ரஸன்னமுகாய ச.அபீஷ்டதாயினே நித்யம் வைத்யநாதாய தே நம꞉.ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஶர்வாய ம்ருடானீவாமபாகினே.வேதவேத்யாய ருத்ராய வைத்யநாதாய தே நம꞉.ஶ்ரீராமபத்ரவந்த்யாய ஜகதாம் ஹிதகாரிணே.ஸோமார்ததாரிணே நித்யம் வைத்யநாதாய தே நம꞉.நீலகண்டாய ஸௌமித்ரிபூஜிதாய ம்ருடாய ச.சந்த்ரவஹ்ன்யர்கநேத்ராய வைத்யநாதாய தே நம꞉.ஶிகிவாஹனவந்த்யாய ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்தகாரிணே.மணிமந்த்ரௌஷதீஶாய வைத்யநாதாய தே நம꞉.க்ருத்ரராஜாபிவந்த்யாய திவ்யகங்காதராய ச.ஜகன்மயாய ஶர்வாய வைத்யநாதாய தே நம꞉.குஜவேதவிதீந்த்ராத்யை꞉ பூஜிதாய சிதாத்மனே.ஆதித்யசந்த்ரவந்த்யாய வைத்யநாதாய தே நம꞉.வேதவேத்ய க்ருபாதார ஜகன்மூர்தே ஶுபப்ரத.அநாதிவைத்ய ஸர்வஜ்ஞ வைத்யநாத நமோ(அ)ஸ்து தே.கங்காதர மஹாதேவ சந்த்ரவஹ்ன்யர்கலோசன.பினாகபாணே விஶ்வேஶ வைத்யநாத நமோ(அ)ஸ்து தே.வ்ருஷவாஹன தேவேஶ அசிகித்ஸசிகித்ஸக.கருணாகர கௌரீஶ வைத்யநாத நமோ(அ)ஸ்து தே.விதிவிஷ்ணுமுகைர்தேவைரர்ச்ய- மானபதாம்புஜ.அப்ரமேய ஹரேஶான வைத்யநாத நமோ(அ)ஸ்து தே.ராமலக்ஷ்மணஸூர்யேந்து- ஜடாயுஶ்ருதிபூஜித.மதனாந்தக ஸர்வேஶ வைத்யநாத நமோ(அ)ஸ்து தே.ப்ரபஞ்சபிஷகீஶான நீலகண்ட மஹேஶ்வர.விஶ்வநாத மஹாதேவ வைத்யநாத நமோ(அ)ஸ்து தே.உமாபதே லோகநாத மணிமந்த்ரௌஷதேஶ்வர.தீனபந்தோ தயாஸிந்தோ வைத்யநாத நமோ(அ)ஸ்து தே.த்ரிகுணாதீத சித்ரூப தாபத்ரயவிமோசன.விரூபாக்ஷ ஜகந்நாத வைத்யநாத நமோ(அ)ஸ்து தே.பூதப்ரேதபிஶாசாதே- ருச்சாடனவிசக்ஷண.குஷ்டாதிஸர்வரோகாணாம் ஸம்ஹர்த்ரே தே நமோ நம꞉.ஜாட்யந்தகுப்ஜாதே- ர்திவ்யரூபப்ரதாயினே.அனேகமூகஜந்தூனாம் திவ்யவாக்தாயினே நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

63.2K

Comments

yraej

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |