விஸ்வநாத ஸ்தோத்திரம்

கங்காதரம் ஜடாவந்தம் பார்வதீஸஹிதம் ஶிவம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
ப்ரஹ்மோபேந்த்ரமஹேந்த்ராதி- ஸேவிதாங்க்ரிம் ஸுதீஶ்வரம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
பூதநாதம் புஜங்கேந்த்ரபூஷணம் விஷமேக்ஷணம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
பாஶாங்குஶதரம் தேவமபயம் வரதம் கரை꞉|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
இந்துஶோபிலலாடம் ச காமதேவமதாந்தகம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
பஞ்சானனம் கஜேஶானதாதம் ம்ருத்யுஜராஹரம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
ஸகுணம் நிர்குணம் சைவ தேஜோரூபம் ஸதாஶிவம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
ஹிமவத்புத்ரிகாகாந்தம் ஸ்வபக்தானாம் மனோகதம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
வாராணஸீபுராதீஶ- ஸ்தோத்ரம் யஸ்து நர꞉ படேத்|
ப்ராப்னோதி தனமைஶ்வர்யம் பலமாரோக்யமேவ ச.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

கனாதிப பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

கனாதிப பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

அஶேஷகர்மஸாக்ஷிணம் மஹாகணேஶமீஶ்வரம் ஸுரூபமாதிஸேவிதம் த்ரிலோகஸ்ருஷ்டிகாரணம். கஜாஸுரஸ்ய வைரிணம் பராபவர்கஸாதனம் குணேஶ்வரம் கணஞ்ஜயம் நமாம்யஹம் கணாதிபம். யஶோவிதானமக்ஷரம் பதங்ககாந்திமக்ஷயம் ஸுஸித்திதம் ஸுரேஶ்வரம் மனோஹரம் ஹ்ருதிஸ்திதம். மனோமயம் மஹேஶ்வரம் நிதிப்ரிய

Click here to know more..

நவக்கிரக தியான ஸ்தோத்திரம்

நவக்கிரக தியான ஸ்தோத்திரம்

ப்ரத்யக்ஷதேவம் விஶதம் ஸஹஸ்ரமரீசிபி꞉ ஶோபிதபூமிதேஶம். ஸப்தாஶ்வகம் ஸத்த்வஜஹஸ்தமாத்யம் தேவம் பஜே(அ)ஹம் மிஹிரம் ஹ்ருதப்ஜே. ஶங்கப்ரபமேணப்ரியம் ஶஶாங்கமீஶானமௌலி- ஸ்திதமீட்யவ்ருத்தம். தமீபதிம் நீரஜயுக்மஹஸ்தம் த்யாயே ஹ்ருதப்ஜே ஶஶினம் க்ரஹேஶம். ப்ரதப்தகாங்கேயனிபம் க

Click here to know more..

நற்பண்புகளின் வளர்ச்சிக்கான ராம மந்திரம்

நற்பண்புகளின் வளர்ச்சிக்கான ராம மந்திரம்

த⁴ர்மரூபாய வித்³மஹே ஸத்யவ்ரதாய தீ⁴மஹி தன்னோ ராம꞉ ப்ரசோத³யாத்

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |