விஸ்வநாத ஸ்தோத்திரம்

கங்காதரம் ஜடாவந்தம் பார்வதீஸஹிதம் ஶிவம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
ப்ரஹ்மோபேந்த்ரமஹேந்த்ராதி- ஸேவிதாங்க்ரிம் ஸுதீஶ்வரம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
பூதநாதம் புஜங்கேந்த்ரபூஷணம் விஷமேக்ஷணம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
பாஶாங்குஶதரம் தேவமபயம் வரதம் கரை꞉|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
இந்துஶோபிலலாடம் ச காமதேவமதாந்தகம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
பஞ்சானனம் கஜேஶானதாதம் ம்ருத்யுஜராஹரம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
ஸகுணம் நிர்குணம் சைவ தேஜோரூபம் ஸதாஶிவம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
ஹிமவத்புத்ரிகாகாந்தம் ஸ்வபக்தானாம் மனோகதம்|
வாராணஸீபுராதீஶம் விஶ்வநாதமஹம் ஶ்ரயே|
வாராணஸீபுராதீஶ- ஸ்தோத்ரம் யஸ்து நர꞉ படேத்|
ப்ராப்னோதி தனமைஶ்வர்யம் பலமாரோக்யமேவ ச.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.9K

Comments

wx38v

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |