உமா மகேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

நம꞉ ஶிவாப்யாம் நவயௌவநாப்யாம்
பரஸிபராஶ்லிஷ்ட- வபுர்தராப்யாம்।
நகேந்த்ரகன்யா- வ்ருஷகேதநாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்யாம்
நமஸ்க்ருதாபீஷ்ட- வரப்ரதாப்யாம்।
நாராயணேனார்சித- பாதுகாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாம் வ்ருஷவாஹநாப்யாம்
விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்ர- ஸுபூஜிதாப்யாம்।
விபூதிபாடீர- விலேபநாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாம் ஜகதீஶ்வராப்யாம்
ஜகத்பதிப்யாம் ஜயவிக்ரஹாப்யாம்।
ஜம்பாரிமுக்யைரபி- வந்திதாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாம் பரமௌஷதாப்யாம்
பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜர- ரஞ்ஜிதாப்யாம்।
ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டி- ஸ்திதிஸம்ஹ்ருதாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாமதிஸுந்தராப்யா-
மத்யந்தமாஸக்த- ஹ்ருதம்புஜாப்யாம்।
அஶேஷலோகைக- ஹிதங்கராப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாம் கலிநாஶநாப்யாம்
கங்காலகல்யாண- வபுர்தராப்யாம்।
கைலாஸஶைல- ஸ்திததேவதாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாமஶுபாபஹாப்யா-
மஶேஷலோகைக- விஶேஷிதாப்யாம்।
அகுண்டிதாப்யாம் ஸ்ம்ருதிஸம்ப்ருதாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாம் ரதவாஹநாப்யாம்
ரவீந்துவைஶ்வானர- லோசநாப்யாம்।
ராகாஶஶாங்காப- முகாம்புஜாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாம் ஜடிலந்தராப்யாம்
ஜராம்ருதிப்யாம் ச விவர்ஜிதாப்யாம்।
ஜனார்தனாப்ஜோத்பவ- பூஜிதாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாம் விஷமேக்ஷணாப்யாம்
பில்வச்சதாமல்லிக- தாமப்ருத்ப்யாம்।
ஶோபாவதீஶாந்தவதீ- ஶ்வராப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
நம꞉ ஶிவாப்யாம் பஶுபாலகாப்யாம்
ஜகத்த்ரயீரக்ஷண- பத்தஹ்ருத்ப்யாம்।
ஸமஸ்ததேவாஸுர- பூஜிதாப்யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்।
ஸ்தோத்ரம் த்ரிஸந்த்யம் ஶிவபார்வதீப்யாம்
பக்த்யா படேத்த்வாதஶகம் நரோ ய꞉।
ஸ ஸர்வஸௌபாக்யபலானி புங்க்தே
ஶதாயுரந்தே ஶிவலோகமேதி।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

50.2K
1.2K

Comments Tamil

p3pmz
வேததாராவின் மூலம் என் வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றம் மற்றும் நேர்மறை உருவானது. மனமார்ந்த நன்றி! -Vijaya M

அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

மிகச்சிறந்த இணையதளம் -லோகநாதன்

அறிவு செழிக்கும் இணையதளம் -சுவேதா முரளிதரன்

பயன்படுத்த எளிதான வலைத்தளம் -பவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |