துவாதச ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரம்

 

Video - Dvadasha Jyotirlinga Stotram 

 

Dvadasha Jyotirlinga Stotram

 

ஸௌராஷ்ட்ரதைஶே வஸுதாவகாஶே
ஜ்யோதிர்மயம் சந்த்ரகலாவதம்ஸம்।
பக்திப்ரதானாய க்ருதாவதாரம்
தம் ஸோமநாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே।
ஶ்ரீஶைலஶ்ருங்கே விவிதப்ரஸங்கே
ஶேஷாத்ரிஶ்ருங்கே(அ)பி ஸதா வஸந்தம்।
தமர்ஜுனம் மல்லிகபூர்வமேனம்
நமாமி ஸம்ஸாரஸமுத்ரஸேதும்।
அவந்திகாயாம் விஹிதாவதாரம்
முக்திப்ரதானாய ச ஸஜ்ஜனானாம்।
அகாலம்ருத்யோ꞉ பரிரக்ஷணார்தம்
வந்தே மஹாகாலமஹம் ஸுரேஶம்।
காவேரிகானர்மதயோ꞉ பவித்ரே
ஸமாகமே ஸஜ்ஜனதாரணாய।
ஸதைவ மாந்தாத்ருபுரே வஸந்தம்
ஓங்காரமீஶம் ஶிவமேகமீடே।
பூர்வோத்தரே பாரலிகாபிதானே
ஸதாஶிவம் தம் கிரிஜாஸமேதம்।
ஸுராஸுராராதிதபாதபத்மம்
ஶ்ரீவைத்யநாதம் ஸததம் நமாமி।
ஆமர்தஸஞ்ஜ்ஞே நகரே ச ரம்யே
விபூஷிதாங்கம் விவிதைஶ்ச போகை꞉।
ஸத்புக்திமுக்திப்ரதமீஶமேகம்
ஶ்ரீநாகநாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே।
ஸானந்தமானந்தவனே வஸந்தம்
ஆனந்தகந்தம் ஹதபாபவ்ருந்தம்।
வாராணஸீநாதமநாதநாதம்
ஶ்ரீவிஶ்வநாதம் ஶரணம் ப்ரபத்யே।
யோ டாகினீஶாகினிகாஸமாஜே
நிஷேவ்யமான꞉ பிஶிதாஶனைஶ்ச।
ஸதைவ பீமாதிபதப்ரஸித்தம்
தம் ஶங்கரம் பக்தஹிதம் நமாமி।
ஶ்ரீதாம்ரபர்ணீஜலராஶியோகே
நிபத்த்ய ஸேதும் நிஶி பில்வபத்ரை꞉।
ஶ்ரீராமசந்த்ரேண ஸமர்சிதம் தம்
ராமேஶ்வராக்யம் ஸததம் நமாமி।
ஸிம்ஹாத்ரிபார்ஶ்வே(அ)பி தடே ரமந்தம்
கோதாவரீதீரபவித்ரதேஶே।
யத்தர்ஶனாத்பாதகஜாதநாஶ꞉
ப்ரஜாயதே த்ர்யம்பகமீஶமீடே।
ஹிமாத்ரிபார்ஶ்வே(அ)பி தடே ரமந்தம்
ஸம்பூஜ்யமானம் ஸததம் முனீந்த்ரை꞉।
ஸுராஸுரைர்-
யக்ஷமஹோரகாத்யை꞉
கேதாரஸஞ்ஜ்ஞம் ஶிவமீஶமீடே।
ஏலாபுரீரம்ய-
ஶிவாலயே(அ)ஸ்மின்
ஸமுல்லஸந்தம் த்ரிஜகத்வரேண்யம்।
வந்தே மஹோதாரதரஸ்வபாவம்
ஸதாஶிவம் தம் திஷணேஶ்வராக்யம்।
ஏதானி லிங்கானி ஸதைவ மர்த்யா꞉
ப்ராத꞉ படந்தோ(அ)மலமானஸாஶ்ச।
தே புத்ரபௌத்ரைஶ்ச தனைருதாரை꞉
ஸத்கீர்திபாஜ꞉ ஸுகினோ பவந்தி।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |