சந்தான பரமேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

பார்வதீஸஹிதம்ʼ ஸ்கந்தனந்திவிக்னேஶஸம்ʼயுதம்.
சிந்தயாமி ஹ்ருʼதாகாஶே பஜதாம்ʼ புத்ரதம்ʼ ஶிவம்.
பகவன் ருத்ர ஸர்வேஶ ஸர்வபூததயாபர.
அநாதநாத ஸர்வஜ்ஞ புத்ரம்ʼ தேஹி மம ப்ரபோ.
ருத்ர ஶம்போ விரூபாக்ஷ நீலகண்ட மஹேஶ்வர.
பூர்வஜன்மக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ வ்யபோஹ்ய தனயம்ʼ திஶ.
சந்த்ரஶேகர ஸர்வஜ்ஞ காலகூடவிஷாஶன.
மம ஸஞ்சிதபாபஸ்ய லயம்ʼ க்ருʼத்வா ஸுதம்ʼ திஶ.
த்ரிபுராரே க்ரதுத்வம்ʼஸின் காமாராதே வ்ருʼஷத்வஜ.
க்ருʼபயா மயி தேவேஶ ஸுபுத்ரான் தேஹி மே பஹூன்.
அந்தகாரே வ்ருʼஷாரூட சந்த்ரவஹ்ன்யர்கலோசன.
பக்தே மயி க்ருʼபாம்ʼ க்ருʼத்வா ஸந்தானம்ʼ தேஹி மே ப்ரபோ.
கைலாஸஶிகராவாஸ பார்வதீஸ்கந்தஸம்ʼயுத.
மம புத்ரம்ʼ ச ஸத்கீர்திமைஶ்வர்யம்ʼ சா(ஆ)ஶு தேஹி போ꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

29.7K

Comments

uya86

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |