நிர்வாண ஷட்கம்

மனோபுத்த்யஹங்காரசித்தானி நாஹம் ந ச ஶ்ரோத்ரஜிஹ்வே ந ச க்ராணநேத்ரே.
ந ச வ்யோமபூமிர்ன தேஜோ ந வாயுஶ்சிதானந்தரூப꞉ ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம்.
ந ச ப்ராணஸஞ்ஜ்ஞோ ந வை பஞ்சவாயுர்ன வா ஸப்ததாதுர்ன வா பஞ்சகோஶ꞉.
ந வாக்பாணிபாதௌ ந சோபஸ்தபாயுஶ்சிதானந்தரூப꞉ ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம்.
ந மே த்வேஷராகௌ ந மே லோபமோஹௌ மதோ நைவ மே நைவ மாத்ஸர்யபாவ꞉.
ந தர்மோ ந சார்தோ ந காமோ ந மோக்ஷஶ்சிதானந்தரூப꞉ ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம்.
ந புண்யம் ந பாபம் ந ஸௌக்யம் ந து꞉கம் ந மந்த்ரோ ந தீர்தம் ந வேதா ந யஜ்ஞா꞉.
அஹம் போஜனம் நைவ போஜ்யம் ந போக்தா சிதானந்தரூப꞉ ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம்.
ந மே ம்ருத்யுஶங்கா ந மே ஜாதிபேத꞉ பிதா நைவ மே நைவ மாதா ந ஜன்ம.
ந பந்துர்ன மித்ரம் குருர்னைவ ஶிஷ்யஶ்சிதானந்தரூப꞉ ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம்.
அஹம் நிர்விகல்போ நிராகாரரூபோ விபுர்வ்யாப்ய ஸர்வத்ர ஸர்வேந்த்ரியாணாம்.
ஸதா மே ஸமத்வம் ந முக்திர்ன பந்தஶ்சிதானந்தரூப꞉ ஶிவோ(அ)ஹம் ஶிவோ(அ)ஹம்.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.7K

Comments Tamil

2fvwp
ஆர்வமூட்டும் வலைத்தளம் -ஜானகி நாராயணன்

அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

தனித்தன்மை வாய்ந்த இணையதளம் 🌟 -ஆனந்தி

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

மிகச்சிறந்த இணையதளம் -லோகநாதன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |