விஸ்வநாத அஷ்டகம்

 

 

Vishwanatha Ashtaka Stotram

 

கங்காதரங்க- ரமணீயஜடாகலாபம்
கௌரீநிரந்தர- விபூஷிதவாமபாகம்.
நாராயணப்ரியமனங்க- மதாபஹாரம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
வாசாமகோசரமனேக- குணஸ்வரூபம்
வாகீஶவிஷ்ணு- ஸுரஸேவிதபாதபீடம்.
வாமேன விக்ரஹவரேண கலத்ரவந்தம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
பூதாதிபம் புஜகபூஷணபூஷிதாங்கம்
வ்யாக்ராஜினாம்பரதரம் ஜடிலம் த்ரிநேத்ரம்.
பாஶாங்குஶாபய- வரப்ரதஶூலபாணிம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
ஶீதாம்ஶுஶோபித- கிரீடவிராஜமானம்
பாலேக்ஷணானல- விஶோஷிதபஞ்சபாணம்.
நாகாதிபாரசி- தபாஸுரகர்ணபூரம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
பஞ்சானனம் துரிதமத்தமதங்கஜானாம்
நாகாந்தகம் தனுஜபுங்கவபன்னகானாம்.
தாவானலம் மரணஶோகஜராடவீனாம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
தேஜோமயம் ஸகுணநிர்குணமத்விதீய-
மானந்தகந்தம- பராஜிதமப்ரமேயம்.
நாகாத்மகம் ஸகலநிஷ்கலமாத்மரூபம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
ராகாதிதோஷரஹிதம் ஸ்வஜனானுராகம்
வைராக்யஶாந்திநிலயம் கிரிஜாஸஹாயம்.
மாதுர்யதைர்யஸுபகம் கரலாபிராமம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
ஆஶாம் விஹாய பரிஹ்ருத்ய பரஸ்ய நிந்தாம்
பாபே ரதிம் ச ஸுநிவார்ய மன꞉ ஸமாதௌ.
ஆதாய ஹ்ருத்கமலமத்யகதம் பரேஶம்
வாராணஸீபுரபதிம் பஜ விஶ்வநாதம்.
வாராணஸீபுரபதே꞉ ஸ்தவனம் ஶிவஸ்ய
வ்யாக்யாதமஷ்டகமிதம் படதே மனுஷ்ய꞉.
வித்யாம் ஶ்ரியம் விபுலஸௌக்யமனந்தகீர்திம்
ஸம்ப்ராப்ய தேஹவிலயே லபதே ச மோக்ஷம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

கனேச்வர ஸ்துதி

கனேச்வர ஸ்துதி

ஶுசிவ்ரதம் தினகரகோடிவிக்ரஹம் பலந்தரம் ஜிததனுஜம் ரதப்ரியம். உமாஸுதம் ப்ரியவரதம் ஸுஶங்கரம் நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம். வனேசரம் வரனகஜாஸுதம் ஸுரம் கவீஶ்வரம் நுதிவினுதம் யஶஸ்கரம். மனோஹரம் மணிமகுடைகபூஷணம் நமாம்யஹம் விபுதவரம் கணேஶ்வரம். தமோஹரம் பித்ருஸத்ருஶம்

Click here to know more..

கணேச ஆர்த்தி

கணேச ஆர்த்தி

ஜய கணேஶ ஜய கணேஶ ஜய கணேஶ தேவா। மாதா ஜாகீ பார்வதீ பிதா மஹாதேவா। பான சஃடேம் பூல சஃடேம் ஔர சஃடேம் மேவா। லடுவன கா போக லகே ஸந்த கரே ஸேவா।

Click here to know more..

அரசியல் சக்தி ராஜ்ஜியம் மற்றும் எதிரிகளின் தோல்வி கேட்டு ப்ரார்த்தனை

அரசியல் சக்தி ராஜ்ஜியம் மற்றும் எதிரிகளின் தோல்வி கேட்டு ப்ரார்த்தனை

அபீ⁴வர்தேன மணினா யேனேந்த்³ரோ அபி⁴வவ்ருதே⁴ . தேனாஸ்மான் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே(அ)பி⁴ ராஷ்ட்ராய வர்த⁴ய ..1..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |