Shiva Namavali

 

ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ त्रिमू्र्तये नमः।
ॐ अमरेश्वराय नमः।
ॐ अर्घीशाय नमः।
ॐ भारभूतये नमः।
ॐ अतिथये नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ झण्टीशाय नमः।
ॐ भौतिकाय नमः।
ॐ सद्योजाताय नमः।
ॐ अनुग्रहेश्वराय नमः।
ॐ अक्रूराय नमः।
ॐ महासेनाय नमः।
ॐ क्रोधीशाय नमः।
ॐ चण्डेशाय नमः।
ॐ पञ्चान्तकाय नमः।
ॐ शिवोत्तमाय नमः।
ॐ एकरुद्राय नमः।
ॐ कूर्माय नमः।
ॐ एकनेत्राय नमः।
ॐ चतुराननाय नमः।
ॐ अजेशाय नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ सोमेश्वराय नमः।
ॐ लाङ्गलिने नमः।
ॐ दारुकाय नमः।
ॐ अर्धनारीश्वराय नमः।
ॐ उमाकान्ताय नमः।
ॐ आषाढिणे नमः।
ॐ दण्डिने नमः।
ॐ अत्रये नमः।
ॐ मीनाय नमः।
ॐ मेषाय नमः।
ॐ लोहिताय नमः।
ॐ शिखिने नमः।
ॐ झगलण्टाय नमः।
ॐ द्विरण्डाय नमः।
ॐ महाकालाय नमः।
ॐ कपालिने नमः।
ॐ पिनाकिने नमः।
ॐ खड्गीशाय नमः।
ॐ बकाय नमः।
ॐ श्वेताय नमः।
ॐ भृगवे नमः।
ॐ नकुलीशाय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ संवर्त्तकाय नमः।

om shreekant'haaya namah'.
om anantaaya namah'.
om sookshmaaya namah'.
om trimoortaye namah'.
om amareshvaraaya namah'.
om argheeshaaya namah'.
om bhaarabhootaye namah'.
om atithaye namah'.
om sthaanave namah'.
om haraaya namah'.
om jhant'eeshaaya namah'.
om bhautikaaya namah'.
om sadyojaataaya namah'.
om anugraheshvaraaya namah'.
om akrooraaya namah'.
om mahaasenaaya namah'.
om krodheeshaaya namah'.
om chand'eshaaya namah'.
om panchaantakaaya namah'.
om shivottamaaya namah'.
om ekarudraaya namah'.
om koormaaya namah'.
om ekanetraaya namah'.
om chaturaananaaya namah'.
om ajeshaaya namah'.
om sharvaaya namah'.
om someshvaraaya namah'.
om laangaline namah'.
om daarukaaya namah'.
om ardhanaareeshvaraaya namah'.
om umaakaantaaya namah'.
om aashaad'hine namah'.
om dand'ine namah'.
om atraye namah'.
om meenaaya namah'.
om meshaaya namah'.
om lohitaaya namah'.
om shikhine namah'.
om jhagalant'aaya namah'.
om dvirand'aaya namah'.
om mahaakaalaaya namah'.
om kapaaline namah'.
om pinaakine namah'.
om khad'geeshaaya namah'.
om bakaaya namah'.
om shvetaaya namah'.
om bhri'gave namah'.
om nakuleeshaaya namah'.
om shivaaya namah'.
om samvarttakaaya namah'.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |