நடராஜ அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ ஶ்ரீசிதம்பரேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ ஶம்பவே நம꞉ .
ௐ நடேஶாய நம꞉ .
ௐ நடனப்ரியாய நம꞉ .
ௐ அபஸ்மாரஹாராய நம꞉ .
ௐ ஹம்ʼஸாய நம꞉ .
ௐ ந்ருʼத்தராஜாய நம꞉ .
ௐ ஸபாபதயே நம꞉ .
ௐ புண்டரீகபுராதீஶாய நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீமத்தேமஸபேஶாய நம꞉ .
ௐ ஶிவாய நம꞉ .
ௐ சிதம்பரமனவே நம꞉ .
ௐ மந்த்ரமூர்தயே நம꞉ .
ௐ ஹரிப்ரியாய நம꞉ .
ௐ த்வாதஶாந்த꞉ஸ்திதாய நம꞉ .
ௐ ந்ருʼத்தாய நம꞉ .
ௐ ந்ருʼத்தமூர்தயே நம꞉ .
ௐ பராத்பராய நம꞉ .
ௐ பரானந்தாய நம꞉ .
ௐ பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம꞉ .
ௐ ஆனந்தாய நம꞉ .
ௐ விபுதேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ பரப்ரகாஶாய நம꞉ .
ௐ ந்ருʼத்தாங்காய நம꞉ .
ௐ ந்ருʼத்தபாதாய நம꞉ .
ௐ த்ரிலோசனாய நம꞉ .
ௐ வ்யாக்ரபாதப்ரியாய நம꞉ .
ௐ மந்த்ரராஜாய நம꞉ .
ௐ தில்வவனேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ ஹராய நம꞉ .
ௐ ரத்னஸபாநாதாய நம꞉ .
ௐ பதஞ்ஜலிவரப்ரதாய நம꞉ .
ௐ மந்த்ரவிக்ரஹாய நம꞉ .
ௐஓங்காராய நம꞉ .
ௐ ஶங்கராய நம꞉ .
ௐ சந்த்ரஶேகராய நம꞉ .
ௐ நீலகண்டாய நம꞉ .
ௐ லலாடாக்ஷாய நம꞉ .
ௐ வஹ்னிஹஸ்தாய நம꞉ .
ௐ மஹேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ ஆனந்ததாண்டவாய நம꞉ .
ௐ ஶ்வேதாய நம꞉ .
ௐ கங்காதராய நம꞉ .
ௐ ஜடாதராய நம꞉ .
ௐ சக்ரேஶாய நம꞉ .
ௐ குஞ்சிதபாதாய நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீசக்ராங்காய நம꞉ .
ௐ அபயப்ரதாய நம꞉ .
ௐ மணிநூபுரபாதாப்ஜாய நம꞉ .
ௐ த்ரிபுராவல்லபேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ பீஜஹஸ்தாய நம꞉ .
ௐ சக்ரநாதாய நம꞉ .
ௐ பிந்துத்ரிகோணவாஸகாய நம꞉ .
ௐ பாஞ்சபௌதிகதேஹாங்காய நம꞉ .
ௐ பரமானந்ததாண்டவாய நம꞉ .
ௐ புஜங்கபூஷணாய நம꞉ .
ௐ மனோஹராயபஞ்சதஶாக்ஷராய நம꞉ .
ௐ விஶ்வேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ விரூபாக்ஷாய நம꞉ .
ௐ விஶ்வாதீதாய நம꞉ .
ௐ ஜகத்குரவே நம꞉ .
ௐ த்ரிசத்வாரிம்ʼஶத்கோணாங்காய நம꞉ .
ௐ ப்ரபாசக்ரேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ ப்ரபவே நம꞉ .
ௐ நவாவரணசக்ரேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ நவசக்ரேஶ்வரீப்ரியாய நம꞉ .
ௐ நாட்யேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ ஸபானதாய நம꞉ .
ௐ ஸிம்ʼஹவர்மாப்ரபூஜிதாய நம꞉ .
ௐ பீமாய நம꞉ .
ௐ க்லீங்காரநாயகாய நம꞉ .
ௐ ஐங்காரருத்ராய நம꞉ .
ௐ த்ரிஶிவாய நம꞉ .
ௐ தத்த்வாதீஶாய நம꞉ .
ௐ நிரஞ்ஜனாய நம꞉ .
ௐ ராமாய நம꞉ .
ௐ அனந்தாய நம꞉ .
ௐ தத்த்வமூர்தயே நம꞉ .
ௐ ருத்ராய நம꞉ .
ௐ காலாந்தகாய நம꞉ .
ௐ அவ்யயாய நம꞉ .
ௐ ஓங்காரஶம்பவே நம꞉ .
ௐ அவ்யக்தாய நம꞉ .
ௐ த்ரிகுணாய நம꞉ .
ௐ சித்ப்ரகாஶாய நம꞉ .
ௐ ஸௌங்காரஸோமாய நம꞉ .
ௐ தத்த்வஜ்ஞாய நம꞉ .
ௐ அகோராய நம꞉ .
ௐ தக்ஷாத்வராந்தகாய நம꞉ .
ௐ காமாரயே நம꞉ .
ௐ கஜஸம்ʼஹர்த்ரே நம꞉ .
ௐ வீரபத்ராய நம꞉ .
ௐ வ்யாக்ரசர்மாம்பரதராய நம꞉ .
ௐ ஸதாஶிவாய நம꞉ .
ௐ பிக்ஷாடனாய நம꞉ .
ௐ க்ருʼச்ச்ரகதப்ரியாய நம꞉ .
ௐ கங்காலபைரவாய நம꞉ .
ௐ ந்ருʼஸிம்ʼஹகர்வஹரணாய நம꞉ .
ௐ பத்ரகாலீமதாந்தகாய நம꞉ .
ௐ நிர்விகல்பாய நம꞉ .
ௐ நிராகாராய நம꞉ .
ௐ நிர்மலாங்காய நம꞉ .
ௐ நிராமயாய நம꞉ .
ௐ ப்ரஹ்மவிஷ்ணுப்ரியாய நம꞉ .
ௐ ஆநந்தனடேஶாய நம꞉ .
ௐ பக்தவத்ஸலாய நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீமத்தத்பரஸபாநாதாய நம꞉ .
ௐ ஶிவகாமீமனோஹராய நம꞉ .
ௐ சிதேகரஸஸம்பூர்ணாய ஶ்ரீஶிவாய மஹேஶ்வராய நம꞉ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

83.3K

Comments

Gbqp7

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |