சிவ ஷட்க ஸ்தோத்திரம்

அம்ருதபலாஹக- மேகலோகபூஜ்யம்
வ்ருஷபகதம் பரமம் ப்ரபும் ப்ரமாணம்.
ககனசரம் நியதம் கபாலமாலம்
ஶிவமத பூததயாகரம் பஜே(அ)ஹம்.
கிரிஶயமாதிபவம் மஹாபலம் ச
ம்ருககரமந்தகரம் ச விஶ்வரூபம்.
ஸுரனுதகோரதரம் மஹாயஶோதம்
ஶிவமத பூததயாகரம் பஜே(அ)ஹம்.
அஜிதஸுராஸுரபம் ஸஹஸ்ரஹஸ்தம்
ஹுதபுஜரூபசரம் ச பூதசாரம்.
மஹிதமஹீபரணம் பஹுஸ்வரூபம்
ஶிவமத பூததயாகரம் பஜே(அ)ஹம்.
விபுமபரம் விதிததம் ச காலகாலம்
மதகஜகோபஹரம் ச நீலகண்டம்.
ப்ரியதிவிஜம் ப்ரதிதம் ப்ரஶஸ்தமூர்திம்
ஶிவமத பூததயாகரம் பஜே(அ)ஹம்.
ஸவித்ருஸமாமித- கோடிகாஶதுல்யம்
லலிதகுணை꞉ ஸுயுதம் மனுஷ்பீஜம்.
ஶ்ரிதஸதயம் கபிலம் யுவானமுக்ரம்
ஶிவமத பூததயாகரம் பஜே(அ)ஹம்.
வரஸுகுணம் வரதம் ஸபத்னநாஶம்
ப்ரணதஜனேச்சிததம் மஹாப்ரஸாதம்.
அனுஸ்ருதஸஜ்ஜன- ஸன்மஹானுகம்பம்
ஶிவமத பூததயாகரம் பஜே(அ)ஹம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

37.7K

Comments

fqazG

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |