அர்தநாரீஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

 

Video - Ardhanareeshwara Stotram 

 

Ardhanareeshwara Stotram

 

சாம்பேயகௌரார்தஶரீரகாயை
கர்பூரகௌரார்தஶரீரகாய।
தம்மல்லிகாயை ச ஜடாதராய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய।
கஸ்தூரிகாகுங்குமசர்சிதாயை
சிதாரஜ꞉புஞ்ஜவிசர்சிதாய।
க்ருதஸ்மராயை விக்ருதஸ்மராய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய।
ஜணத்கணத்கங்கணநூபுராயை
பாதாப்ஜராஜத்பணிநூபுராயை।
ஹேமாங்கதாயை புஜகாங்கதாய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய।
விஶாலநீலோத்பலலோசனாயை
விகாஸிபங்கேருஹலோசனாய।
ஸமேக்ஷணாயை விஷமேக்ஷணாய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய।
மந்தாரமாலாகலிதாலகாயை
கபாலமாலாங்கிதகந்தராய।
திவ்யாம்பராயை ச திகம்பராய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய।
அம்போதரஶ்யாமலகுந்தலாயை
தடித்ப்ரபாதாம்ரஜடாதராய।
நிரீஶ்வராயை நிகிலேஶ்வராய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய।
ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்ட்யுன்முக-
லாஸ்யகாயை
ஸமஸ்தஸம்ஹாரகதாண்டவாய।
ஜகஜ்ஜனன்யை ஜகதேகபித்ரே
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய।
ப்ரதீப்தரத்னோஜ்ஜ்வல-
குண்டலாயை
ஸ்புரன்மஹாபன்னகபூஷணாய।
ஶிவான்விதாயை ச ஶிவான்விதாய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய।
ஏதத் படேதஷ்டகமிஷ்டதம் யோ
பக்த்யா ஸ மான்யோ புவி தீர்கஜீவீ।
ப்ராப்னோதி ஸௌபாக்யமனந்தகாலம்
பூயாத் ஸதா தஸ்ய ஸமஸ்தஸித்தி꞉।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |