அர்த்தநாரீஸ்வர நமஸ்கார ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரீகண்டம் பரமோதாரம் ஸதாராத்யாம் ஹிமாத்ரிஜாம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|
ஶூலினம் பைரவம் ருத்ரம் ஶூலினீம் வரதாம் பவாம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|
வ்யாக்ரசர்மாம்பரம் தேவம் ரக்தவஸ்த்ராம் ஸுரோத்தமாம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|
பலீவர்தாஸனாரூடம் ஸிம்ஹோபரி ஸமாஶ்ரிதாம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|
காஶீக்ஷேத்ரநிவாஸம் ச ஶக்திபீடநிவாஸினீம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|
பிதரம் ஸர்வலோகானாம் கஜாஸ்யஸ்கந்தமாதரம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|
கோடிஸூர்யஸமாபாஸம் கோடிசந்த்ரஸமச்சவிம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|
யமாந்தகம் யஶோவந்தம் விஶாலாக்ஷீம் வரானனாம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|
கபாலமாலினம் பீமம் ரத்னமால்யவிபூஷணாம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|
ஶிவார்தாங்கம் மஹாவீரம் ஶிவார்தாங்கீம் மஹாபலாம்|
நமஸ்யாம்யர்தநாரீஶம் பார்வதீமம்பிகாம் ததா|

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |