காலபைரவ ஸ்துதி

கட்கம் கபாலம் டமரும் த்ரிஶூலம் ஹஸ்தாம்புஜே ஸந்தததம் த்ரிணேத்ரம்.
திகம்பரம் பஸ்மவிபூஷிதாங்கம் நமாம்யஹம் பைரவமிந்துசூடம்.
கவித்வதம் ஸத்வரமேவ மோதான்னதாலயே ஶம்புமனோ(அ)பிராமம்.
நமாமி யானீக்ருதஸாரமேயம் பவாப்திபாரம் கமயந்தமாஶு.
ஜராதிது꞉கௌக- விபேததக்ஷம் விராகிஸம்ஸேவ்ய- பதாரவிந்தம்.
நராதிபத்வப்ரதமாஶு நந்த்ரே ஸுராதிபம் பைரவமானதோ(அ)ஸ்மி.
ஶமாதிஸம்பத்-ப்ரதமானதேப்யோ ரமாதவாத்யர்சித- பாதபத்மம்.
ஸமாதிநிஷ்டை- ஸ்தரஸாதிகம்யம் நமாம்யஹம் பைரவமாதிநாதம்.
கிராமகம்யம் மனஸோ(அ)பி தூரம் சராசரஸ்ய ப்ரபவாதிஹேதும்.
கராக்ஷிபச்சூன்யமதாபி ரம்யம் பராவரம் பைரவமானதோ(அ)ஸ்மி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |