சிவ மகிம்ன ஸ்தோத்திரம்

மஹிம்ன꞉ பாரம் தே பரமவிதுஷோ யத்யஸத்ருஶீ
ஸ்துதிர்ப்ரஹ்மாதீநாமபி ததவஸன்னாஸ்த்வயி கிர꞉.
அதா(அ)வாச்ய꞉ ஸர்வ꞉ ஸ்வமதிபரிணாமாவதி க்ருணன்
மமாப்யேஷ ஸ்தோத்ரே ஹர நிரபவாத꞉ பரிகர꞉.
அதீத꞉ பந்தானம் தவ ச மஹிமா வாங்மனஸயோ꞉
அதத்வ்யாவ்ருத்த்யா யம் சகிதமபிதத்தே ஶ்ருதிரபி.
ஸ கஸ்ய ஸ்தோதவ்ய꞉ கதிவிதகுண꞉ கஸ்ய விஷய꞉
பதே த்வர்வாசீனே பததி ந மன꞉ கஸ்ய ந வச꞉.
மதுஸ்பீதா வாச꞉ பரமமம்ருதம் நிர்மிதவத꞉
தவ ப்ரஹ்மன் கிம் வாகபி ஸுரகுரோர்விஸ்மயபதம்.
மம த்வேதாம் வாணீம் குணகதனபுண்யேன பவத꞉
புநாமீத்யர்தே(அ)ஸ்மின் புரமதன புத்திர்வ்யவஸிதா.
தவைஶ்வர்யம் யத்தஜ்ஜகதுதயரக்ஷாப்ரலயக்ருத்
த்ரயீவஸ்து வ்யஸ்தம் திஸ்ருஷு குணபின்னாஸு தனுஷு.
அபவ்யாநாமஸ்மின் வரத ரமணீயாமரமணீம்
விஹந்தும் வ்யாக்ரோஶீம் விததத இஹைகே ஜடதிய꞉.
கிமீஹ꞉ கிங்காய꞉ ஸ கலு கிமுபாயஸ்த்ரிபுவனம்
கிமாதாரோ தாதா ஸ்ருஜதி கிமுபாதான இதி ச.
அதர்க்யைஶ்வர்யே த்வய்யனவஸர து꞉ஸ்தோ ஹததிய꞉
குதர்கோ(அ)யம் காம்ஶ்சித் முகரயதி மோஹாய ஜகத꞉.
அஜன்மானோ லோகா꞉ கிமவயவவந்தோ(அ)பி ஜகதாம்
அதிஷ்டாதாரம் கிம் பவவிதிரநாத்ருத்ய பவதி.
அனீஶோ வா குர்யாத் புவனஜனனே க꞉ பரிகரோ
யதோ மந்தாஸ்த்வாம் ப்ரத்யமரவர ஸம்ஶேரத இமே.
த்ரயீ ஸாங்க்யம் யோக꞉ பஶுபதிமதம் வைஷ்ணவமிதி
ப்ரபின்னே ப்ரஸ்தானே பரமிதமத꞉ பத்யமிதி ச.
ருசீனாம் வைசித்ர்யாத்ருஜுகுடில நானாபதஜுஷாம்
ந்ருணாமேகோ கம்யஸ்த்வமஸி பயஸாமர்ணவ இவ.
மஹோக்ஷ꞉ கட்வாங்கம் பரஶுரஜினம் பஸ்ம பணின꞉
கபாலம் சேதீயத்தவ வரத தந்த்ரோபகரணம்
ஸுராஸ்தாம் தாம்ருத்திம் தததி து பவத்பூப்ரணிஹிதாம்
ந ஹி ஸ்வாத்மாராமம் விஷயம்ருகத்ருஷ்ணா ப்ரமயதி.
த்ருவம் கஶ்சித் ஸர்வம் ஸகலமபரஸ்த்வத்ருவமிதம்
பரோ த்ரௌவ்யா(அ)த்ரௌவ்யே ஜகதி கததி வ்யஸ்தவிஷயே.
ஸமஸ்தே(அ)ப்யேதஸ்மின் புரமதன தைர்விஸ்மித இவ
ஸ்துவன் ஜிஹ்ரேமி த்வாம் ந கலு நனு த்ருஷ்டா முகரதா.
தவைஶ்வர்யம் யத்நாத் யதுபரி விரிஞ்சிர்ஹரிரத꞉
பரிச்சேதும் யாதாவனிலமனலஸ்கந்தவபுஷ꞉.
ததோ பக்திஶ்ரத்தாபரகுருக்ருணத்ப்யாம் கிரிஶ யத்
ஸ்வயம் தஸ்தே தாப்யாம் தவ கிமனுவ்ருத்திர்ன பலதி.
அயத்நாதாஸாத்ய த்ரிபுவனமவைரவ்யதிகரம்
தஶாஸ்யோ யத்பாஹூனப்ருதரணகண்டூபரவஶான்.
ஶிர꞉பத்மஶ்ரேணீரசிதசரணாம்போருஹ-பலே꞉
ஸ்திராயாஸ்த்வத்பக்தேஸ்த்ரிபுரஹர விஸ்பூர்ஜிதமிதம்.
அமுஷ்ய த்வத்ஸேவாஸமதிகதஸாரம் புஜவனம்
பலாத் கைலாஸே(அ)பி த்வததிவஸதௌ விக்ரமயத꞉.
அலப்யாபாதாலே(அ)ப்யலஸசலிதாங்குஷ்டஶிரஸி
ப்ரதிஷ்டா த்வய்யாஸீத் த்ருவமுபசிதோ முஹ்யதி கல꞉.
யத்ருத்திம் ஸுத்ராம்ணோ வரத பரமோச்சைரபி ஸதீம்
அதஶ்சக்ரே பாண꞉ பரிஜனவிதேயத்ரிபுவன꞉.
ந தச்சித்ரம் தஸ்மின் வரிவஸிதரி த்வச்சரணயோ꞉
ந கஸ்யாப்யுன்னத்யை பவதி ஶிரஸஸ்த்வய்யவனதி꞉.
அகாண்டப்ரஹ்மாண்டக்ஷயசகிததேவாஸுரக்ருபா
விதேயஸ்யா(ஆ)ஸீத் யஸ்த்ரிநயன விஷம் ஸம்ஹ்ருதவத꞉.
ஸ கல்மாஷ꞉ கண்டே தவ ந குருதே ந ஶ்ரியமஹோ
விகாரோ(அ)பி ஶ்லாக்யோ புவனபயபங்கவ்யஸனின꞉.
அஸித்தார்தா நைவ க்வசிதபி ஸதேவாஸுரனரே
நிவர்தந்தே நித்யம் ஜகதி ஜயினோ யஸ்ய விஶிகா꞉.
ஸ பஶ்யன்னீஶ த்வாமிதரஸுரஸாதாரணமபூத்
ஸ்மர꞉ ஸ்மர்தவ்யாத்மா ந ஹி வஶிஷு பத்ய꞉ பரிபவ꞉.
மஹீ பாதாகாதாத் வ்ரஜதி ஸஹஸா ஸம்ஶயபதம்
பதம் விஷ்ணோர்ப்ராம்யத் புஜபரிகருக்ணக்ரஹகணம்.
முஹுர்த்யௌர்தௌஸ்த்யம் யாத்யநிப்ருதஜடாதாடிததடா
ஜகத்ரக்ஷாயை த்வம் நடஸி நனு வாமைவ விபுதா.
வியத்வ்யாபீ தாராகணகுணிதபேனோத்கமருசி꞉
ப்ரவாஹோ வாராம் ய꞉ ப்ருஷதலகுத்ருஷ்ட꞉ ஶிரஸி தே.
ஜகத்த்வீபாகாரம் ஜலதிவலயம் தேன க்ருதமிதி
அனேனைவோன்னேயம் த்ருதமஹிம திவ்யம் தவ வபு꞉.
ரத꞉ க்ஷோணீ யந்தா ஶதத்ருதிரகேந்த்ரோ தனுரதோ
ரதாங்கே சந்த்ரார்கௌ ரதசரணபாணி꞉ ஶர இதி.
திதக்ஷோஸ்தே கோ(அ)யம் த்ரிபுரத்ருணமாடம்பர விதி꞉
விதேயை꞉ க்ரீடந்த்யோ ந கலு பரதந்த்ரா꞉ ப்ரபுதிய꞉.
ஹரிஸ்தே ஸாஹஸ்ரம் கமல பலிமாதாய பதயோ꞉
யதேகோனே தஸ்மின் நிஜமுதஹரந்நேத்ரகமலம்.
கதோ பக்த்யுத்ரேக꞉ பரிணதிமஸௌ சக்ரவபுஷ꞉
த்ரயாணாம் ரக்ஷாயை த்ரிபுரஹர ஜாகர்தி ஜகதாம்.
க்ரதௌ ஸுப்தே ஜாக்ரத் த்வமஸி பலயோகே க்ரதுமதாம்
க்வ கர்ம ப்ரத்வஸ்தம் பலதி புருஷாராதனம்ருதே.
அதஸ்த்வாம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய க்ரதுஷு பலதானப்ரதிபுவம்
ஶ்ருதௌ ஶ்ரத்தாம் பத்வா த்ருடபரிகர꞉ கர்மஸு ஜன꞉.
க்ரியாதக்ஷோ தக்ஷ꞉ க்ரதுபதிரதீஶஸ்தனுப்ருதாம்
ருஷீணாமார்த்விஜ்யம் ஶரணத ஸதஸ்யா꞉ ஸுரகணா꞉.
க்ரதுப்ரம்ஶஸ்த்வத்த꞉ க்ரதுபலவிதாநவ்யஸனின꞉
த்ருவம் கர்தும் ஶ்ரத்தா விதுரமபிசாராய ஹி மகா꞉.
ப்ரஜாநாதம் நாத ப்ரஸபமபிகம் ஸ்வாம் துஹிதரம்
கதம் ரோஹித் பூதாம் ரிரமயிஷும்ருஷ்யஸ்ய வபுஷா.
தனுஷ்பாணேர்யாதம் திவமபி ஸபத்ராக்ருதமமும்
த்ரஸந்தம் தே(அ)த்யாபி த்யஜதி ந ம்ருகவ்யாதரபஸ꞉.
ஸ்வலாவண்யாஶம்ஸா த்ருததனுஷமஹ்னாய த்ருணவத்
புர꞉ ப்லுஷ்டம் த்ருஷ்ட்வா புரமதன புஷ்பாயுதமபி.
யதி ஸ்த்ரைணம் தேவீ யமநிரததேஹார்தகடனாத்
அவைதி த்வாமத்தா பத வரத முக்தா யுவதய꞉.
ஶ்மஶானேஷ்வாக்ரீடா ஸ்மரஹர பிஶாசா꞉ ஸஹசரா꞉
சிதாபஸ்மாலேப꞉ ஸ்ரகபி ந்ருகரோடீபரிகர꞉.
அமங்கல்யம் ஶீலம் தவ பவது நாமைவமகிலம்
ததாபி ஸ்மர்த்ரூணாம் வரத பரமம் மங்கலமஸி.
மன꞉ ப்ரத்யக் சித்தே ஸவிதமவிதாயாத்தமருத꞉
ப்ரஹ்ருஷ்யத்ரோமாண꞉ ப்ரமதஸலிலோத்ஸங்கதித்ருஶ꞉.
யதாலோக்யாஹ்லாதம் ஹ்ரத இவ நிமஜ்யாம்ருதமயே
ததத்யந்தஸ்தத்த்வம் கிமபி யமினஸ்தத் கில பவான்.
த்வமர்கஸ்த்வம் ஸோமஸ்த்வமஸி பவனஸ்த்வம் ஹுதவஹ꞉
த்வமாபஸ்த்வம் வ்யோம த்வமு தரணிராத்மா த்வமிதி ச.
பரிச்சிந்நாமேவம் த்வயி பரிணதா பிப்ரதி கிரம்
ந வித்மஸ்தத்தத்த்வம் வயமிஹ து யத் த்வம் ந பவஸி.
த்ரயீம் திஸ்ரோ வ்ருத்தீஸ்த்ரிபுவனமதோ த்ரீனபி ஸுரான்
அகாராத்யைர்வர்ணைஸ்த்ரிபிரபிததத் தீர்ணவிக்ருதி.
துரீயம் தே தாம த்வனிபிரவருந்தானமணுபி꞉
ஸமஸ்த-வ்யஸ்தம் த்வாம் ஶரணத க்ருணாத்யோமிதி பதம்.
பவ꞉ ஶர்வோ ருத்ர꞉ பஶுபதிரதோக்ர꞉ ஸஹமஹான்
ததா பீமேஶானாவிதி யதபிதானாஷ்டகமிதம்.
அமுஷ்மின் ப்ரத்யேகம் ப்ரவிசரதி தேவ ஶ்ருதிரபி
ப்ரியாயாஸ்மைதாம்னே ப்ரணிஹிதநமஸ்யோ(அ)ஸ்மி பவதே.
நமோ நேதிஷ்டாய ப்ரியதவ தவிஷ்டாய ச நம꞉
நம꞉ க்ஷோதிஷ்டாய ஸ்மரஹர மஹிஷ்டாய ச நம꞉.
நமோ வர்ஷிஷ்டாய த்ரிநயன யவிஷ்டாய ச நம꞉
நம꞉ ஸர்வஸ்மை தே ததிதமதிஸர்வாய ச நம꞉.
பஹுலரஜஸே விஶ்வோத்பத்தௌ பவாய நமோ நம꞉
ப்ரபலதமஸே தத் ஸம்ஹாரே ஹராய நமோ நம꞉.
ஜனஸுகக்ருதே ஸத்த்வோத்ரிக்தௌ ம்ருடாய நமோ நம꞉
ப்ரமஹஸி பதே நிஸ்த்ரைகுண்யே ஶிவாய நமோ நம꞉.
க்ருஶ-பரிணதி-சேத꞉ க்லேஶவஶ்யம் க்வ சேதம்
க்வ ச தவ குணஸீமோல்லங்கினீ ஶஶ்வத்ருத்தி꞉.
இதி சகிதமமந்தீக்ருத்ய மாம் பக்திராதாத்
வரத சரணயோஸ்தே வாக்யபுஷ்போபஹாரம்.
அஸிதகிரிஸமம் ஸ்யாத் கஜ்ஜலம் ஸிந்துபாத்ரே
ஸுரதருவரஶாகா லேகனீ பத்ரமுர்வீ.
லிகதி யதி க்ருஹீத்வா ஶாரதா ஸர்வகாலம்
ததபி தவ குணாநாமீஶ பாரம் ந யாதி.
அஸுரஸுரமுனீந்த்ரைரர்சிதஸ்யேந்துமௌலே꞉
க்ரதிதகுணமஹிம்னோ நிர்குணஸ்யேஶ்வரஸ்ய.
ஸகல-கண-வரிஷ்ட꞉ புஷ்பதந்தாபிதான꞉
ருசிரமலகுவ்ருத்தை꞉ ஸ்தோத்ரமேதச்சகார.
அஹரஹரனவத்யம் தூர்ஜடே꞉ ஸ்தோத்ரமேதத்
படதி பரமபக்த்யா ஶுத்த-சித்த꞉ புமான் ய꞉.
ஸ பவதி ஶிவலோகே ருத்ரதுல்யஸ்ததா(அ)த்ர
ப்ரசுரதர-தனாயு꞉ புத்ரவான் கீர்திமாம்ஶ்ச.
மஹேஶான்னாபரோ தேவோ மஹிம்னோ நாபரா ஸ்துதி꞉.
அகோரான்னாபரோ மந்த்ரோ நாஸ்தி தத்த்வம் குரோ꞉ பரம்.
தீக்ஷா தானம் தபஸ்தீர்தம் ஜ்ஞானம் யாகாதிகா꞉ க்ரியா꞉.
மஹிம்னஸ்தவ பாடஸ்ய கலாம் நார்ஹந்தி ஷோடஶீம்.
குஸுமதஶனநாமா ஸர்வகந்தர்வராஜ꞉
ஶஶிதரவரமௌலேர்தேவதேவஸ்ய தாஸ꞉.
ஸ கலு நிஜமஹிம்னோ ப்ரஷ்ட ஏவாஸ்ய ரோஷாத்
ஸ்தவனமிதமகார்ஷீத் திவ்யதிவ்யம் மஹிம்ன꞉.
ஸுரகுருமபிபூஜ்ய ஸ்வர்கமோக்ஷைகஹேதும்
படதி யதி மனுஷ்ய꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்னான்யசேதா꞉.
வ்ரஜதி ஶிவஸமீபம் கின்னரை꞉ ஸ்தூயமான꞉
ஸ்தவனமிதமமோகம் புஷ்பதந்தப்ரணீதம்.
ஆஸமாப்தமிதம் ஸ்தோத்ரம் புண்யம் கந்தர்வபாஷிதம்.
அனௌபம்யம் மனோஹாரி ஸர்வமீஶ்வரவர்ணனம்.
இத்யேஷா வாங்மயீ பூஜா ஶ்ரீமச்சங்கரபாதயோ꞉.
அர்பிதா தேன தேவேஶ꞉ ப்ரீயதாம் மே ஸதாஶிவ꞉.
தவ தத்த்வம் ந ஜாநாமி கீத்ருஶோ(அ)ஸி மஹேஶ்வர.
யாத்ருஶோ(அ)ஸி மஹாதேவ தாத்ருஶாய நமோ நம꞉.
ஏககாலம் த்விகாலம் வா த்ரிகாலம் ய꞉ படேன்னர꞉.
ஸர்வபாப-விநிர்முக்த꞉ ஶிவ லோகே மஹீயதே.
ஶ்ரீபுஷ்பதந்தமுகபங்கஜநிர்கதேன
ஸ்தோத்ரேண கில்பிஷஹரேண ஹரப்ரியேண.
கண்டஸ்திதேன படிதேன ஸமாஹிதேன
ஸுப்ரீணிதோ பவதி பூதபதிர்மஹேஶ꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

87.0K

Comments

3if73
Impressive! 😲🌟👏 -Anjali Iyer

this website is a bridge to our present and futur generations toour glorious past...superly impressed -Geetha Raghavan

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Amazing! 😍🌟🙌 -Rahul Goud

Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |