ரஸேஸ்வர ஸ்துதி

பானுஸமானஸுபாஸ்வரலிங்கம் ஸஜ்ஜனமானஸபாஸ்கரலிங்கம்|
ஸுரவரதாத்ருஸுரேஶ்வரலிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ரஸேஶ்வரலிங்கம்|
சத்ரபதீந்த்ரஸுபூஜிதலிங்கம் ரௌப்யபணீந்த்ரவிபூஷிதலிங்கம்|
க்ராம்யஜநாஶ்ரிதபோஷகலிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ரஸேஶ்வரலிங்கம்|
பில்வதருச்சதனப்ரியலிங்கம் கில்பிஷதுஷ்பலதாஹகலிங்கம்|
ஸேவிதகஷ்டவிநாஶனலிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ரஸேஶ்வரலிங்கம்|
அப்ஜபகாக்நிஸுலோசனலிங்கம் ஶப்தஸமுத்பவஹேதுகலிங்கம்|
பார்வதிஜாஹ்னவிஸம்யுதலிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ரஸேஶ்வரலிங்கம்|
கந்திதசந்தனசர்சிதலிங்கம் வந்திதபாதஸரோருஹலிங்கம்|
ஸ்கந்தகணேஶ்வரபாவிதலிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ரஸேஶ்வரலிங்கம்|
பாமரமானவமோசகலிங்கம் ஸகலசராசரபாலகலிங்கம்|
வாஜிஜசாமரவீஜிதலிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ரஸேஶ்வரலிங்கம்|
ஸ்தோத்ரமிதம் ப்ரணிபத்ய ரஸேஶம் ய꞉ படதி ப்ரதிகஸ்ரமஜஸ்ரம்|
ஸோ மனுஜ꞉ ஶிவபக்திமவாப்ய ப்ரஹ்மபதம் லபதே(அ)ப்யபவர்கம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

56.8K

Comments

urbar

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |