சுந்தரேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரீபாண்ட்யவம்ஶமஹிதம் ஶிவராஜராஜம்
பக்தைகசித்தரஜனம் கருணாப்ரபூர்ணம்.
மீனேங்கிதாக்ஷிஸஹிதம் ஶிவஸுந்தரேஶம்
ஹாலாஸ்யநாதமமரம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ஆஹ்லாததானவிபவம் பவபூதியுக்தம்
த்ரைலோக்யகர்மவிஹிதம் விஹிதார்ததானம்.
மீனேங்கிதாக்ஷிஸஹிதம் ஶிவஸுந்தரேஶம்
ஹாலாஸ்யநாதமமரம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
அம்போஜஸம்பவகுரும் விபவம் ச ஶம்பும்
பூதேஶகண்டபரஶும் வரதம் ஸ்வயம்பும்.
மீனேங்கிதாக்ஷிஸஹிதம் ஶிவஸுந்தரேஶம்
ஹாலாஸ்யநாதமமரம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
க்ருத்யாஜஸர்பஶமனம் நிகிலார்ச்யலிங்கம்
தர்மாவபோதனபரம் ஸுரமவ்யயாங்கம்.
மீனேங்கிதாக்ஷிஸஹிதம் ஶிவஸுந்தரேஶம்
ஹாலாஸ்யநாதமமரம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.
ஸாரங்கதாரணகரம் விஷயாதிகூடம்
தேவேந்த்ரவந்த்யமஜரம் வ்ருஷபாதிரூடம்.
மீனேங்கிதாக்ஷிஸஹிதம் ஶிவஸுந்தரேஶம்
ஹாலாஸ்யநாதமமரம் ஶரணம் ப்ரபத்யே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |