ரசேஸ்வர அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

பக்தானாம்ʼ ஸர்வது꞉கஜ்ஞம்ʼ தத்து꞉காதிநிவாரகம்|
பாதாலஜஹ்னுதனயாதீரே வந்தே ரஸேஶ்வரம்|
பஸ்மபில்வார்சிதாங்கம்ʼ ச புஜங்கோத்தமபூஷணம்|
பாதாலஜஹ்னுதனயாதீரே வந்தே ரஸேஶ்வரம்|
விபத்ஸு ஸுஜனத்ராணம்ʼ ஸர்வபீத்யசலாஶனிம்|
பாதாலஜஹ்னுதனயாதீரே வந்தே ரஸேஶ்வரம்|
ஶிவராத்ரிதினே ஶஶ்வதாராத்ரம்ʼ விப்ரபூஜிதம்|
பாதாலஜஹ்னுதனயாதீரே வந்தே ரஸேஶ்வரம்|
அபிவாத்யம்ʼ ஜனானந்தகந்தம்ʼ வ்ருʼந்தாரகார்சிதம்|
பாதாலஜஹ்னுதனயாதீரே வந்தே ரஸேஶ்வரம்|
குடான்னப்ரீதசித்தம்ʼ ச ஶிவராஜகடஸ்திதம்|
பாதாலஜஹ்னுதனயாதீரே வந்தே ரஸேஶ்வரம்|
ருʼக்யஜு꞉ஸாமவேதஜ்ஞை ருத்ரஸூக்தேன ஸேசிதம்|
பாதாலஜஹ்னுதனயாதீரே வந்தே ரஸேஶ்வரம்|
பக்தவத்ஸலமவ்யக்தரூபம்ʼ வ்யக்தஸ்வரூபிணம்|
பாதாலஜஹ்னுதனயாதீரே வந்தே ரஸேஶ்வரம்|
ரஸேஶ்வரஸ்ய ஸாந்நித்யே ய꞉ படேத் ஸ்தோத்ரமுத்தமம்|
ரஸேஶ்வரஸ்ய பக்த்யா ஸ புக்திம்ʼ முக்திம்ʼ ச விந்ததி|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |