வேதஸார சிவ ஸ்தோத்திரம்

பஶூனாம் பதிம் பாபநாஶம் பரேஶம்
கஜேந்த்ரஸ்ய க்ருத்திம் வஸானம் வரேண்யம்।
ஜடாஜூடமத்யே ஸ்புரத்காங்கவாரிம்
மஹாதேவமேகம் ஸ்மராமி ஸ்மராரிம்।
மஹேஶம் ஸுரேஶம் ஸுராராதிநாஶம்
விபும் விஶ்வநாதம் விபூத்யங்கபூஷம்।
விரூபாக்ஷமிந்த்வர்க- வஹ்னித்ரிநேத்ரம்
ஸதானந்தமீடே ப்ரபும் பஞ்சவக்த்ரம்।
கிரீஶம் கணேஶம் கலே நீலவர்ணம்
கவேந்த்ராதிரூடம் குணாதீதரூபம்।
பவம் பாஸ்வரம் பஸ்மனா பூஷிதாங்கம்
பவானீகலத்ரம் பஜே பஞ்சவக்த்ரம்।
ஶிவாகாந்த ஶம்போ ஶஶாங்கார்தமௌலே
மஹேஶான ஶூலின் ஜடாஜூடதாரின்।
த்வமேகோ ஜகத்வ்யாபகோ விஶ்வரூப꞉
ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரபோ பூர்ணரூப।
பராத்மானமேகம் ஜகத்பீஜமாத்யம்
நிரீஹம் நிராகாரமோங்காரவேத்யம்।
யதோ ஜாயதே பால்யதே யேன விஶ்வம்
தமீஶம் பஜே லீயதே யத்ர விஶ்வம்।
ந பூமிர்ன சாபோ ந வஹ்நிர்ன வாயு-
ர்ன சாகாஶமாஸ்தே ந தந்த்ரா ந நித்ரா।
ந சோஷ்ணம் ந ஶீதம் ந தேஶோ ந வேஷோ
ந யஸ்யாஸ்தி மூர்திஸ்த்ரிமூர்திம் தமீடே।
அஜம் ஶாஶ்வதம் காரணம் காரணானாம்
ஶிவம் கேவலம் பாஸகம் பாஸகானாம்।
துரீயம் தம꞉பாரமாத்யந்தஹீனம்
ப்ரபத்யே பரம் பாவனம் த்வைதஹீனம்।
நமஸ்தே நமஸ்தே விபோ விஶ்வமூர்தே
நமஸ்தே நமஸ்தே சிதானந்தமூர்தே।
நமஸ்தே நமஸ்தே தபோயோககம்ய
நமஸ்தே நமஸ்தே ஶ்ருதிஜ்ஞானகம்ய।
ப்ரபோ ஶூலபாணே விபோ விஶ்வநாத
மஹாதேவ ஶம்போ மஹேஶ த்ரிநேத்ர।
ஶிவாகாந்த ஶாந்த ஸ்மராரே புராரே
த்வதன்யோ வரேண்யோ ந மான்யோ ந கண்ய꞉।
ஶம்போ மஹேஶ கருணாமய ஶூலபாணே
கௌரீபதே பஶுபதே பஶுபாஶநாஶின்।
காஶீபதே கருணயா ஜகதேததேக-
ஸ்த்வம் ஹம்ஸி பாஸி விததாஸி மஹேஶ்வரோ(அ)ஸி।
த்வத்தோ ஜகத்பவதி தேவ பவ ஸ்மராரே
த்வய்யேவ திஷ்டதி ஜகன்ம்ருட விஶ்வநாத।
த்வய்யேவ கச்சதி லயம் ஜகதேததீஶ
லிங்காத்மகம் ஹர சராசரவிஶ்வரூபின்।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |