நடராஐ ஸ்தோத்திரம்

ஹ்ரீமத்யா ஶிவயா விராண்மயமஜம் ஹ்ருத்பங்கஜஸ்தம் ஸதா
ஹ்ரீணானா ஶிவகீர்தனே ஹிதகரம் ஹேலாஹ்ருதா மானினாம்.
ஹோபேராதிஸுகந்த- வஸ்துருசிரம் ஹேமாத்ரிபாணாஸனம்
ஹ்ரீங்காராதிகபாதபீடமமலம் ஹ்ருத்யம் நடேஶம் பஜே.
ஶ்ரீமஜ்ஜ்ஞானஸபாந்தரே ப்ரவிலஸச்ச்ரீபஞ்சவர்ணாக்ருதி
ஶ்ரீவாணீவினுதாபதானனிசயம் ஶ்ரீவல்லபேனார்சிதம்.
ஶ்ரீவித்யாமனுமோதினம் ஶ்ரிதஜனஶ்ரீதாயகம் ஶ்ரீதரம்
ஶ்ரீசக்ராந்தரவாஸினம் ஶிவமஹம் ஶ்ரீமன்னடேஶம் பஜே.
நவ்யாம்போஜமுகம் நமஜ்ஜனநிதிம் நாராயணேனார்சிதம்
நாகௌகோநகரீநடீலஸிதகம் நாகாதினாலங்க்ருதம்.
நானாரூபகனர்தநாதிசதுரம் நாலீகஜான்வேஷிதம்
நாதாத்மானமஹம் நகேந்த்ரதன்யாநாதம் நடேஶம் பஜே.
மத்யஸ்தம் மதுவைரிமார்கிதபதம் மத்வம்ஶநாதம் ப்ரபும்
மாராதீதமதீவ மஞ்ஜுவபுஷம் மந்தாரகௌரப்ரபம்.
மாயாதீதமஶேஷமங்கலநிதிம் மத்பாவநாபாவிதம்
மத்யேவ்யோமஸபா- குஹாந்தமகிலாகாஶம் நடேஶம் பஜே.
ஶிஷ்டை꞉ பூஜிதபாதுகம் ஶிவகரம் ஶீதாம்ஶுரேகாதரம்
ஶில்பம் பக்தஜனாவனே ஶிதிலிதாகௌகம் ஶிவாயா꞉ ப்ரியம்.
ஶிக்ஷாரக்ஷணமம்புஜாஸன- ஶிர꞉ஸம்ஹாரஶீலப்ரபும்
ஶீதாபாங்கவிலோசனம் ஶிவமஹம் ஶ்ரீமனடேஶம் பஜே.
வாணீவல்லப- வந்த்யவைபவயுதம் வந்தாருசிந்தாமணிம்
வாதாஶாதிபபூஷணம் பரக்ருபாவாராந்நிதிம் யோகினாம்.
வாஞ்சாபூர்திகரம் பலாரிவினுதம் வாஹீக்ருதாம்நாயகம்
வாமங்காத்தவராங்கனம் மம ஹ்ருதாவாஸம் நடேஶம் பஜே.
யக்ஷாதீஶஸகம் யமப்ரமதனம் யாமின்யதீஶாஸனம்
யஜ்ஞத்வம்ஸகரம் யதீந்த்ரவினுதம் யஜ்ஞக்ரியாதீஶ்வரம்.
யாஜ்யம் யாஜகரூபிணம் யமதனைர்யத்னோபலப்யாங்க்ரிகம்
வாஜீபூதவ்ருஷம் ஸதா ஹ்ருதி மமாயத்தம் நடேஶம் பஜே.
மாயாஶ்ரீவிலஸச்சிதம்பர- மஹாபஞ்சாக்ஷரைரங்கிதான்
ஶ்லோகான் ஸப்த படந்தி யே(அ)னுதிவஸம் சிந்தாமணீநாமகான்.
தேஷாம் பாக்யமனேகமாயுரதிகான் வித்வத்வரான் ஸத்ஸுதான்
ஸர்வாபீஷ்டமஸௌ ததாதி ஸஹஸா ஶ்ரீமத்ஸபாதீஶ்வர꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

37.3K

Comments Tamil

rna45
வேததாராவுடன் சேர்ந்து இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை அதிக நேர்மறை மற்றும் திருப்தியாக உள்ளது. 🙏🏻 -Govindan

தனித்துவமான இணையதளம் 🌟 -பாலா

பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கும் வலைத்தளம் -ராமனுஜம்

பயன்படுத்த ஏற்ற இணையதளம் -லலிதா

மிகச்சிறந்த இணையதளம் -லோகநாதன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |