சிவ அபராத க்ஷமாபன ஸ்தோத்திரம்

80.8K
1.2K

Comments Tamil

Gpzvk
Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

எல்லோருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் 🤗 -கமலா

பயனுள்ள இணையதளம் 🧑‍🎓 -ஜெயந்த்

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வெப்ஸைட் -தேவிகா

வேததாரா என் வாழ்க்கையில் நிறைய நேர்மறை மற்றும் அமைதியை கொண்டு வந்தது. உண்மையிலேயே நன்றி! 🙏🏻 -Mahesh

Read more comments

ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத் கலயதி கலுஷம் மாத்ருகுக்ஷௌ ஸ்திதம் மாம்
விண்மூத்ராமேத்யமத்யே க்வதயதி நிதராம் ஜாடரோ ஜாதவேதா꞉.
யத்யத்வை தத்ர து꞉கம் வ்யதயதி நிதராம் ஶக்யதே கேன வக்தும்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
பால்யே து꞉காதிரேகான்மல- லுலிதவபு꞉ ஸ்தன்யபானே பிபாஸா
நோ ஶக்தஶ்சேந்த்ரியேப்யோ பவமலஜனிதா꞉ ஜந்தவோ மாம் துதந்தி.
நானாரோகாதி- து꞉காத்ருதிதபரவஶ꞉ ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
ப்ரௌடோ(அ)ஹம் யௌவனஸ்தோ விஷயவிஷதரை꞉ பஞ்சபிர்மர்மஸந்தௌ
தஷ்டோ நஷ்டோ விவேக꞉ ஸுததனயுவதி- ஸ்வாதுஸௌக்யே நிஷண்ண꞉.
ஶைவீசிந்தாவிஹீனம் மம ஹ்ருதயமஹோ மாநகர்வாதிரூடம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
வார்தக்யே சேந்த்ரியாணாம் விகலகதிமதி- ஶ்சாதிதைவாதிதாபை꞉
ப்ராப்தைர்ரோகைர்- வியோகைர்வ்யஸன- க்ருஶதனோர்ஜ்ஞப்திஹீனம் ச தீனம்.
மித்யாமோஹா- பிலாஷைர்ப்ரமதி மம மனோ தூர்ஜடேர்த்யானஶூன்யம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
ஸ்னாத்வா ப்ரத்யூஷகாலே ஸ்னபனவிதிவிதௌ நாஹ்ருதம் காங்கதோயம்
பூஜார்தம் வா கதாசித் பஹுதரகஹனாத் கண்டபில்வீதலம் வா.
நானீதா பத்மமாலா ஸரஸி விகஸிதா கந்தபுஷ்பைஸ்த்வதர்தம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
துக்தைர்மத்வாஜ்யயுக்தை- ர்ததிகுடஸஹிதை꞉ ஸ்னாபிதம் நைவ லிங்கம்
நோ லிப்தம் சந்தநாத்யை꞉ கனகவிரசிதை꞉ பூஜிதம் ந ப்ரஸூனை꞉.
தூபை꞉ கர்பூரதீபைர்விவித- ரஸயுதைர்னைவ பக்ஷ்யோபஹாரை꞉
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
நோ ஶக்யம் ஸ்மார்தகர்ம ப்ரதிபதகஹனே ப்ரத்யவாயாகுலாக்யம்
ஶ்ரௌதே வார்தா கதம் மே த்விஜகுலவிஹிதே ப்ரஹ்மமார்கானுஸாரே.
தத்த்வே ஜ்ஞாதே விசாரே ஶ்ரவணமனனயோ꞉ கிம் நிதித்யாஸிதவ்யம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
த்யாத்வா சித்தே ஶிவாக்யம் ப்ரசுரதரதனம் நைவ தத்தம் த்விஜேப்யோ
ஹவ்யம் தே லக்ஷஸங்க்யை- ர்ஹுதவஹவதனே நார்பிதம் பீஜமந்த்ரை꞉.
நோ தப்தம் காங்காதீரே வ்ரதஜபநியமை꞉ ருத்ரஜாப்யம் ந ஜப்தம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
நக்னோ நி꞉ஸங்கஶுத்தஸ்த்ரி- குணவிரஹிதோ த்வஸ்தமோஹாந்தகாரோ
நாஸாக்ரன்யஸ்தத்ருஷ்டி- ர்விதிதபவகுணோ நைவ த்ருஷ்ட꞉ கதாசித்.
உன்மன்யா(அ)வஸ்தயா த்வாம் விகதகதிமதி꞉ ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
ஸ்தித்வா ஸ்தானே ஸரோஜே ப்ரணவமய- மருத்கும்பிதே ஸூக்ஷ்மமார்கே
ஶாந்தே ஸ்வாந்தே ப்ரலீனே ப்ரகடிதவிபவே திவ்யரூபே ஶிவாக்யே.
லிங்காக்ரே ப்ரஹ்மவாக்யே ஸகலதனுகதம் ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
ஹ்ருத்யம் வேதாந்தவேத்யம் ஹ்ருதயஸரஸிஜே தீப்தமுத்யத்ப்ரகாஶம்
ஸத்யம் ஶாந்தஸ்வரூபம் ஸகலமுனிமன꞉- பத்மஷண்டைகவேத்யம்.
ஜாக்ரத்ஸ்வப்னே ஸுஷுப்தௌ த்ரிகுணவிரஹிதம் ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத꞉ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீமஹாதேவ ஶம்போ.
சந்த்ரோத்பாஸிதஶேகரே ஸ்மரஹரே கங்காதரே ஶங்கரே
ஸர்பைர்பூஷிதகண்ட- கர்ணவிவரே நேத்ரோத்தவைஶ்வானரே.
தந்தித்வக்க்ருத- ஸுந்தராம்பரதரே த்ரைலோக்யஸாரே ஹரே
மோக்ஷார்தம் குரு சித்தவ்ருத்தி- மசலாமன்யைஸ்து கிம் கர்மபி꞉.
கிம் யானேன தனேன வாஜிகரிபி꞉ ப்ராப்தேன ராஜ்யேன கிம்
கிம் வா புத்ரகலத்ரமித்ர- பஶுபிர்தேஹேன கேஹேன கிம்.
ஜ்ஞாத்வைதத்க்ஷணபங்குரம் ஸபதி ரே த்யாஜ்யம் மனோ தூரத꞉
ஸ்வாத்மார்தம் குருவாக்யதோ பஜ மன꞉ ஶ்ரீபார்வதீவல்லபம்.
பௌரோஹித்யம் ரஜனிசரிதம் க்ராமணீத்வம் நியோகோ
மாடாபத்யம் ஹ்யந்ருதவசனம் ஸாக்ஷிவாத꞉ பரான்னம்.
ப்ரஹ்மத்வேஷ꞉ கலஜனரதி꞉ ப்ராணினாம் நிர்தயத்வம்
மா பூதேவம் மம பஶுபதே ஜன்மஜன்மாந்தரேஷு.
ஆயுர்னஶ்யதி பஶ்யதாம் ப்ரதிதினம் யாதி க்ஷயம் யௌவனம்
ப்ரத்யாயாந்தி கதா꞉ புனர்ன திவஸா꞉ காலோ ஜகத்பக்ஷக꞉.
லக்ஷ்மீஸ்தோயதரங்க- பங்கசபலா வித்யுச்சலம் ஜீவிதம்
தஸ்மான்மாம் ஶரணாகதம் ஶரணத த்வம் ரக்ஷ ரக்ஷாதுனா.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |