வைத்தீஸ்வர அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

மாணிக்யரஜதஸ்வர்ணபஸ்மபில்வாதிபூஷிதம்|
வைத்யநாதபுரே நித்யம்ʼ தேவம்ʼ வைத்யேஶ்வரம்ʼ பஜே|
ததிசந்தனமத்வாஜ்யதுக்ததோயாபிஸேசிதம்|
வைத்யநாதபுரே நித்யம்ʼ தேவம்ʼ வைத்யேஶ்வரம்ʼ பஜே|
உதிதாதித்யஸங்காஶம்ʼ க்ஷபாகரதரம்ʼ வரம்|
வைத்யநாதபுரே நித்யம்ʼ தேவம்ʼ வைத்யேஶ்வரம்ʼ பஜே|
லோகானுக்ரஹகர்தாரமார்த்தத்ராணபராயணம்|
வைத்யநாதபுரே நித்யம்ʼ தேவம்ʼ வைத்யேஶ்வரம்ʼ பஜே|
ஜ்வராதிகுஷ்டபர்யந்தஸர்வரோகவிநாஶனம்|
வைத்யநாதபுரே நித்யம்ʼ தேவம்ʼ வைத்யேஶ்வரம்ʼ பஜே|
அபவர்கப்ரதாதாரம்ʼ பக்தகாம்யபலப்ரதம்|
வைத்யநாதபுரே நித்யம்ʼ தேவம்ʼ வைத்யேஶ்வரம்ʼ பஜே|
ஸித்தஸேவிதபாதாப்ஜம்ʼ ஸித்த்யாதிப்ரதமீஶ்வரம்|
வைத்யநாதபுரே நித்யம்ʼ தேவம்ʼ வைத்யேஶ்வரம்ʼ பஜே|
பாலாம்பிகாஸமேதம்ʼ ச ப்ராஹ்மணை꞉ பூஜிதம்ʼ ஸதா|
வைத்யநாதபுரே நித்யம்ʼ தேவம்ʼ வைத்யேஶ்வரம்ʼ பஜே|
ஸ்தோத்ரம்ʼ வைத்யேஶ்வரஸ்யேதம்ʼ யோ பக்த்யா படதி ப்ரபோ꞉|
க்ருʼபயா தேவதேவஸ்ய நீரோகோ பவதி த்ருவம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |