சிவ திலக ஸ்தோத்திரம்

க்ஷிதீஶபரிபாலம் ஹ்ருதைககனகாலம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
ஸுதைவதருமூலம் புஜங்கவரமாலம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
ப்ரபஞ்சதுனிகூலம் ஸுதூலஸமசித்தம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
வராங்கப்ருதுசூலம் கரே(அ)பி த்ருதஶூலம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
ஸுரேஷு ம்ருதுஶீலம் தராஸகலஹாலம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
ஶிவஸ்ய நுதிமேனாம் படேத்தி ஸததம் ய꞉.
லபேத க்ருபயா வை ஶிவஸ்ய பதபத்மம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |