சிவ திலக ஸ்தோத்திரம்

க்ஷிதீஶபரிபாலம் ஹ்ருதைககனகாலம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
ஸுதைவதருமூலம் புஜங்கவரமாலம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
ப்ரபஞ்சதுனிகூலம் ஸுதூலஸமசித்தம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
வராங்கப்ருதுசூலம் கரே(அ)பி த்ருதஶூலம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
ஸுரேஷு ம்ருதுஶீலம் தராஸகலஹாலம்.
பஜே(அ)த ஶிவமீஶம் ஶிவாய ஸுஜனானாம்.
ஶிவஸ்ய நுதிமேனாம் படேத்தி ஸததம் ய꞉.
லபேத க்ருபயா வை ஶிவஸ்ய பதபத்மம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

கனாதிப பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

கனாதிப பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்திரம்

அஶேஷகர்மஸாக்ஷிணம் மஹாகணேஶமீஶ்வரம் ஸுரூபமாதிஸேவிதம் த்ரிலோகஸ்ருஷ்டிகாரணம். கஜாஸுரஸ்ய வைரிணம் பராபவர்கஸாதனம் குணேஶ்வரம் கணஞ்ஜயம் நமாம்யஹம் கணாதிபம். யஶோவிதானமக்ஷரம் பதங்ககாந்திமக்ஷயம் ஸுஸித்திதம் ஸுரேஶ்வரம் மனோஹரம் ஹ்ருதிஸ்திதம். மனோமயம் மஹேஶ்வரம் நிதிப்ரிய

Click here to know more..

குஹ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

குஹ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஶாந்தம் ஶம்புதனூஜம் ஸத்யமனாதாரம் ஜகதாதாரம் ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞானநிரந்தர- லோககுணாதீதம் குருணாதீதம். வல்லீவத்ஸல- ப்ருங்காரண்யக- தாருண்யம் வரகாருண்யம் ஸேனாஸாரமுதாரம் ப்ரணமத தேவேஶம் குஹமாவேஶம். விஷ்ணுப்ரஹ்மஸமர்ச்யம் பக்தஜநாதித்யம் வருணாதித்யம் பாவாபாவஜகத்த்ரய- ரூபமதா

Click here to know more..

நீண்ட வாழ்வும் நல்ல ஆரோக்கியமும் கேட்டு ப்ரார்த்தனை

நீண்ட வாழ்வும் நல்ல ஆரோக்கியமும் கேட்டு ப்ரார்த்தனை

விஶ்வே தே³வா வஸவோ ரக்ஷதேமமுதாதி³த்யா ஜாக்³ருத யூயமஸ்மின் . மேமம் ஸநாபி⁴ருத வான்யநாபி⁴ர்மேமம் ப்ராபத்பௌருஷேயோ வதோ⁴ ய꞉ ..1..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |