சிவ சங்கர ஸ்தோத்திரம்

ஸுரேந்த்ரதேவபூதமுக்யஸம்ʼவ்ருʼதம்ʼ
கலே புஜங்கபூஷணம்ʼ பயா(அ)பஹம் .
ஸமஸ்தலோகவந்திதம்ʼ ஸுனந்திதம்ʼ
வ்ருʼஷாதிரூடமவ்யயம்ʼ பராத்பரம் ..
வந்தே ஶிவஶங்கரம் .
அநாதநாதமர்கதீப்திபாஸுரம்ʼ
ப்ரவீணவிப்ரகீர்திதம்ʼ ஸுகீர்திதம் .
விநாயகப்ரியம்ʼ ஜகத்ப்ரமர்தனம்ʼ
நிரக்ரஜம்ʼ நரேஶ்வரம்ʼ நிரீஶ்வரம் ..
வந்தே ஶிவஶங்கரம் .
பினாகஹஸ்தமாஶுபாபநாஶனம்ʼ
பரிஶ்ரமேண ஸாதனம்ʼ பவா(அ)ம்ருʼதம் .
ஸ்வராபகாதரம்ʼ குணைர்விவர்ஜிதம்ʼ
வரப்ரதாயகம்ʼ விவேகினம்ʼ வரம் ..
வந்தே ஶிவஶங்கரம் .
தயாபயோநிதிம்ʼ பரோக்ஷமக்ஷயம்ʼ
க்ருʼபாகரம்ʼ ஸுபாஸ்வரம்ʼ வியத்ஸ்திதம் .
முனிப்ரபூஜிதம்ʼ ஸுரம்ʼ ஸபாஜயம்ʼ
ஸுஶாந்தமானஸம்ʼ சரம்ʼ திகம்பரம் .
வந்தே ஶிவஶங்கரம் .
தமோவிநாஶனம்ʼ ஜகத்புராதனம்ʼ
விபந்நிவாரணம்ʼ ஸுகஸ்ய காரணம் .
ஸுஶாந்ததப்தகாஞ்சநாபமர்ததம்ʼ
ஸ்வயம்புவம்ʼ த்ரிஶூலினம்ʼ ஸுஶங்கரம் ..
வந்தே ஶிவஶங்கரம் .
ஹிமாம்ʼஶுமித்ரஹவ்யவாஹலோசனம்
உமாபதிம்ʼ கபர்தினம்ʼ ஸதாஶிவம் .
ஸுராக்ரஜம்ʼ விஶாலதேஹமீஶ்வரம்ʼ
ஜடாதரம்ʼ ஜராந்தகம்ʼ முதாகரம் ..
வந்தே ஶிவஶங்கரம் .
ஸமஸ்தலோகநாயகம்ʼ விதாயகம்ʼ
ஶரத்ஸுதாம்ʼஶுஶேகரம்ʼ ஶிவா(ஆ)வஹம் .
ஸுரேஶமுக்யமீஶமா(ஆ)ஶுரக்ஷகம்ʼ
மஹானடம்ʼ ஹரம்ʼ பரம்ʼ மஹேஶ்வரம் ..
வந்தே ஶிவஶங்கரம் .
ஶிவஸ்தவம்ʼ ஜனஸ்து ய꞉ படேத் ஸதா
குணம்ʼ க்ருʼபாம்ʼ ச ஸாதுகீர்திமுத்தமாம் .
அவாப்னுதே பலம்ʼ தனம்ʼ ச ஸௌஹ்ருʼதம்ʼ
ஶிவஸ்ய ரூபமாதிமம்ʼ முதா சிரம் ..
வந்தே ஶிவஶங்கரம் .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

68.8K

Comments

srzzs
Nice -Same RD

Good Spiritual Service -Rajaram.D

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

Fabulous! -Vivek Rathour

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |