ஸர்வார்தி நாசந சிவ ஸ்தோத்திரம்

ம்ருத்யுஞ்ஜயாய கிரிஶாய ஸுஶங்கராய
ஸர்வேஶ்வராய ஶஶிஶேகரமண்டிதாய.
மாஹேஶ்வராய மஹிதாய மஹானடாய
ஸர்வாதிநாஶனபராய நம꞉ ஶிவாய.
ஜ்ஞானேஶ்வராய பணிராஜவிபூஷணாய
ஶர்வாய கர்வதஹனாய கிராம் வராய.
வ்ருக்ஷாதிபாய ஸமபாபவிநாஶனாய
ஸர்வாதிநாஶனபராய நம꞉ ஶிவாய.
ஶ்ரீவிஶ்வரூபமஹனீய- ஜடாதராய
விஶ்வாய விஶ்வதஹனாய விதேஹிகாய.
நேத்ரே விரூபநயனாய பவாம்ருதாய
ஸர்வாதிநாஶனபராய நம꞉ ஶிவாய.
நந்தீஶ்வராய குரவே ப்ரமதாதிபாய
விஜ்ஞானதாய விபவே ப்ரமதாதிபாய.
ஶ்ரேயஸ்கராய மஹதே த்ரிபுராந்தகாய
ஸர்வாதிநாஶனபராய நம꞉ ஶிவாய.
பீமாய லோகநியதாய ஸதா(அ)னகாய
முக்யாய ஸர்வஸுகதாய ஸுகேசராய.
அந்தர்ஹிதாத்ம- நிஜரூபபவாய தஸ்மை
ஸர்வாதிநாஶனபராய நம꞉ ஶிவாய.
ஸாத்யாய ஸர்வபலதாய ஸுரார்சிதாய
தந்யாய தீனஜனவ்ருந்த- தயாகராய.
கோராய கோரதபஸே ச திகம்பராய
ஸர்வாதிநாஶனபராய நம꞉ ஶிவாய.
வ்யோமஸ்திதாய ஜகதாமமிதப்ரபாய
திக்மாம்ஶுசந்த்ரஶுசி- ரூபகலோசனாய.
காலாக்நிருத்ர- பஹுரூபதராய தஸ்மை
ஸர்வாதிநாஶனபராய நம꞉ ஶிவாய.
உக்ராய ஶங்கரவராய கதா(அ)கதாய
நித்யாய தேவபரமாய வஸுப்ரதாய.
ஸம்ஸாரமுக்யபவ- பந்தநமோசனாய
ஸர்வாதிநாஶனபராய நம꞉ ஶிவாய.
ஸர்வார்திநாஶனபரம் ஸததம் ஜபேயு꞉
ஸ்தோத்ரம் ஶிவஸ்ய பரமம் பலதம் ப்ரஶஸ்தம்.
தே நா(அ)ப்னுவந்தி ச கதா(அ)பி ருஜம் ச கோரம்
நீரோகதாமபி லபேயுரரம் மனுஷ்யா꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

60.8K

Comments

xnhym

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |