காசி விசுவநாத ஸ்தோத்திரம்

ஸ்னானாய காங்கஸலிலே(அ)த ஸமர்சனாய விஶ்வேஶ்வரஸ்ய பஹுபக்தஜனா உபேதா꞉.
ஶ்ரீகாலபைரவ லஸந்தி பவன்னிதேஶம்ʼ உத்திஷ்ட தர்ஶய தஶாம்ʼ தவ ஸுப்ரபாதம்.
யாகவ்ரதாதிபஹுபுண்யவஶம்ʼ யதா த்வம்ʼ பாபாத்மநாமபி ததா ஸுகதிப்ரதா(அ)ஸி.
காருண்யபூரமயி ஶைலஸுதாஸபத்னி மாதர்பகீரதஸுதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
துக்தப்ரவாஹகமனீயதரங்கபங்கே புண்யப்ரவாஹபரிபாதிதபக்தஸங்கே.
நித்யம்ʼ தபஸ்விஜனஸேவிதபாதபத்மே கங்கே ஶரண்யஶிவதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
வாராணஸீஸ்திதகஜானன துண்டிராஜ ஸம்ப்ரார்திதே(அ)ஷ்டபலதானஸமர்தமூர்தே.
உத்திஷ்ட விக்னவிரஹாய பஜாமஹே த்வாம்ʼ ஶ்ரீபார்வதீதனய போஸ்தவ ஸுப்ரபாதம்.
பூஜாஸ்பத ப்ரதமமேவ ஸுரேஶு மத்யே ஸம்பூரணே குஶல பக்தமனோரதானாம்.
கீர்வாணப்ருʼந்தபரிபூஜிதபாதபத்ம ஸஞ்ஜாயதாம்ʼ கணபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
காத்யாயனீ ப்ரமதநாதஶரீரபாகே பக்தாலிகீதமுகரீக்ருʼதபாதபத்மே.
ப்ரஹ்மாதிதேவகணவந்திததிவ்யஶௌர்யே ஶ்ரீவிஶ்வநாததயிதே தவ ஸுப்ரபாதம்
ப்ராத꞉ ப்ரஸீத விமலே கமலாயதாக்ஷி காருண்யபூர்ணஹ்ருʼதயே நமதாம்ʼ ஶரண்யே.
நிர்தூதபாபனிசயே ஸுரபூஜிதாங்க்ரே ஶ்ரீவிஶ்வநாததயிதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஸஸ்யானுகூலஜலவர்ஷணகார்யஹேதோ꞉ ஶாகம்பரீதி தவ நாம புவி ப்ரஸித்தம்.
ஸஸ்யாதிஜாதமிஹ ஶுஷ்யதி சான்னபூர்ணே உத்திஷ்ட ஸர்வபலதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஸர்வோத்தமம்ʼ மானவஜன்ம லப்த்வா ஹினஸ்தி ஜீவான் புவி மர்த்யவர்க꞉.
தத்தாரணாயாஶு ஜஹீஹி நித்ராம்ʼ தேவ்யன்னபூர்ணே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீகண்ட கண்டத்ருʼதபன்னக நீலகண்ட ஸோத்கண்டபக்தனிவஹோபஹிதோபகண்ட.
உத்திஷ்ட ஸர்வஜனமங்கலஸாதனாய விஶ்வப்ரஜாப்ரதிதபத்ர ஜஹீஹி நித்ராம்.
கங்காதராத்ரிதனயாப்ரிய ஶாந்தமூர்தே வேதாந்தவேத்ய ஸகலேஶ்வர விஶ்வமூர்தே.
கூடஸ்தநித்ய நிகிலாகமகீதகீர்தே தேவாஸுரார்சித விபோ தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீவிஶ்வநாதகருணாம்ருʼதபூர்ணஸிந்தோ ஶீதாம்ʼஶுகண்டஸமலங்க்ருʼதபவ்யசூட.
பஸ்மாங்கராகபரிஶோபிதஸர்வதேஹ வாராணஸீபுரபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
தேவாதிதேவ த்ரிபுராந்தக திவ்யபாவ கங்காதர ப்ரமதவந்தித ஸுந்தராங்க.
நாகேந்த்ரஹார நதபக்தபயாபஹார வாராணஸீபுரபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
வேதாந்தஶாஸ்த்ரவிஶதீக்ருʼததிவ்யமூர்தே ப்ரத்யூஷகாலமுனிபுங்கவகீதகீர்தே.
த்வய்யர்பிதார்ஜிதஸமஸ்தஸுரக்ஷணஸ்ய வாராணஸீபுரபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
கைலாஸவாஸமுநிஸேவிதபாதபத்ம கங்காஜலௌகபரிஷிக்தஜடாகலாப.
வாசாமகோசரவிபோ ஜடிலத்ரிநேத்ர வாராணஸீபுரபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீபார்வதீஹ்ருʼதயவல்லப பஞ்சவக்த்ர ஶ்ரீநீலகண்ட ந்ருʼகபாலகலாபமால.
ஶ்ரீவிஶ்வநாதம்ருʼதுபங்கஜமஞ்ஜுபாத ஶ்ரீகாஶிகாபுரபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
காஶீ த்ரிதாபஹரணீ ஶிவஸத்மபூதா ஶர்மேஶ்வரீ த்ரிஜகதாம்ʼ ஸுபுரீஷு ஹ்ருʼத்யா.
வித்யாகலாஸு நவகௌஶலதானஶீலா ஶ்ரீகாஶிகாபுரபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
ஶ்ரீவிஶ்வநாத தவ பாதயுகம்ʼ ஸ்மராமி கங்காமகாபஹரணீம்ʼ ஶிரஶா நமாமி.
வாசம்ʼ தவைவ யஶஸா(அ)னக பூஷயாமி வாராணஸீபுரபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.
நாரீனதேஶ்வரயுதம்ʼ நிஜசாருரூபம்ʼ ஸ்த்ரீகௌரவம்ʼ ஜகதி வர்தயிதும்ʼ தனோஷி.
கங்காம்ʼ ஹி தாரயஸி மூர்த்னி ததைவ தேவ வாராணஸீபுரபதே தவ ஸுப்ரபாதம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

27.5K
1.2K

Comments Tamil

8jhkm
நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

ஆர்வமூட்டும் வலைத்தளம் -ஜானகி நாராயணன்

செம்மையான இணையதளம் 🙌 -மோகன் ராஜா

மிகவும் நல்ல இணையதளம் 👍 -தினேஷ்

பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கும் வலைத்தளம் -ராமனுஜம்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |