शिव नामावलि

 

ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ त्रिमू्र्तये नमः।
ॐ अमरेश्वराय नमः।
ॐ अर्घीशाय नमः।
ॐ भारभूतये नमः।
ॐ अतिथये नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ झण्टीशाय नमः।
ॐ भौतिकाय नमः।
ॐ सद्योजाताय नमः।
ॐ अनुग्रहेश्वराय नमः।
ॐ अक्रूराय नमः।
ॐ महासेनाय नमः।
ॐ क्रोधीशाय नमः।
ॐ चण्डेशाय नमः।
ॐ पञ्चान्तकाय नमः।
ॐ शिवोत्तमाय नमः।
ॐ एकरुद्राय नमः।
ॐ कूर्माय नमः।
ॐ एकनेत्राय नमः।
ॐ चतुराननाय नमः।
ॐ अजेशाय नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ सोमेश्वराय नमः।
ॐ लाङ्गलिने नमः।
ॐ दारुकाय नमः।
ॐ अर्धनारीश्वराय नमः।
ॐ उमाकान्ताय नमः।
ॐ आषाढिणे नमः।
ॐ दण्डिने नमः।
ॐ अत्रये नमः।
ॐ मीनाय नमः।
ॐ मेषाय नमः।
ॐ लोहिताय नमः।
ॐ शिखिने नमः।
ॐ झगलण्टाय नमः।
ॐ द्विरण्डाय नमः।
ॐ महाकालाय नमः।
ॐ कपालिने नमः।
ॐ पिनाकिने नमः।
ॐ खड्गीशाय नमः।
ॐ बकाय नमः।
ॐ श्वेताय नमः।
ॐ भृगवे नमः।
ॐ नकुलीशाय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ संवर्त्तकाय नमः।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |