சிவ அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ ஶிவாய நம꞉ .
ௐ மஹேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ ஶம்ப⁴வே நம꞉ .
ௐ பினாகினே நம꞉ .
ௐ ஶஶிஶேக²ராய நம꞉ .
ௐ வாமதே³வாய நம꞉ .
ௐ விரூபாக்ஷாய நம꞉ .
ௐ கபர்தி³னே நம꞉ .
ௐ நீலலோஹிதாய நம꞉ .
ௐ ஶங்கராய நம꞉ . 10
ௐ ஶூலபாணினே நம꞉ .
ௐ க²ட்வாங்கி³னே நம꞉ .
ௐ விஷ்ணுவல்லபா⁴ய நம꞉ .
ௐ ஶிபிவிஷ்டாய நம꞉ .
ௐ அம்பி³காநாதா²ய நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீகண்டா²ய நம꞉ .
ௐ ப⁴க்தவத்ஸலாய நம꞉ .
ௐ ப⁴வாய நம꞉ .
ௐ ஶர்வாய நம꞉ .
ௐ த்ரிலோகேஶாய நம꞉ . 20
ௐ ஶிதிகண்டா²ய நம꞉ .
ௐ ஶிவாப்ரியாய நம꞉ .
ௐ உக்³ராய நம꞉ .
ௐ கபாலினே நம꞉ .
ௐ காமாரயே நம꞉ .
ௐ அந்த⁴காஸுரஸூத³னாய நம꞉ .
ௐ க³ங்கா³த⁴ராய நம꞉ .
ௐ லலாடாக்ஷாய நம꞉ .
ௐ காலகாலாய நம꞉ .
ௐ க்ருʼபாநித⁴யே நம꞉ . 30
ௐ பீ⁴மாய நம꞉ .
ௐ பரஶுஹஸ்தாய நம꞉ .
ௐ ம்ருʼக³பாணயே நம꞉ .
ௐ ஜடாத⁴ராய நம꞉ .
ௐ கைலாஸவாஸினே நம꞉ .
ௐ கவசினே நம꞉ .
ௐ கடோ²ராய நம꞉ .
ௐ த்ரிபுராந்தகாய நம꞉ .
ௐ வ்ருʼஷாங்கா³ய நம꞉ .
ௐ வ்ருʼஷபா⁴ரூடா⁴ய நம꞉ . 40
ௐ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹாய நம꞉ .
ௐ ஸாமப்ரியாய நம꞉ .
ௐ ஸ்வரமயாய நம꞉ .
ௐ த்ரயீமூர்தயே நம꞉ .
ௐ அனீஶ்வராய நம꞉ .
ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉ .
ௐ பரமாத்மனே நம꞉ .
ௐ ஸோமலோசனாய நம꞉ .
ௐ ஸூர்யலோசனாய நம꞉ .
ௐ அக்³னிலோசனாய நம꞉ . 50
ௐ ஹவிர்யஜ்ஞமயாய நம꞉ .
ௐ ஸோமாய நம꞉ .
ௐ பஞ்சவக்த்ராய நம꞉ .
ௐ ஸதா³ஶிவாய நம꞉ .
ௐ விஶ்வேஶ்வராய நம꞉ .
ௐ வீரப⁴த்³ராய நம꞉ .
ௐ க³ணநாதா²ய நம꞉ .
ௐ ப்ரஜாபதயே நம꞉ .
ௐ ஹிரண்யரேதஸே நம꞉ .
ௐ து³ர்த⁴ர்ஷாய நம꞉ .
ௐ கி³ரீஶாய நம꞉ .
ௐ கி³ரிஶாய நம꞉ . 60
ௐ அனகா⁴ய நம꞉ .
ௐ பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணாய நம꞉ .
ௐ ப⁴ர்கா³ய நம꞉ .
ௐ கி³ரித⁴ன்வினே நம꞉ .
ௐ கி³ரிப்ரியாய நம꞉ .
ௐ க்ருʼத்திவாஸஸே நம꞉ .
ௐ புராராதயே நம꞉ .
ௐ ப⁴க³வதே நம꞉ .
ௐ ப்ரமதா²தி⁴பாய நம꞉ .
ௐ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய நம꞉ . 70
ௐ ஸூக்ஷ்மதனவே நம꞉ .
ௐ ஜக³த்³வ்யாபினே நம꞉ .
ௐ ஜக³த்³கு³ருவே நம꞉ .
ௐ வ்யோமகேஶாய நம꞉ .
ௐ மஹாஸேனஜனகாய நம꞉ .
ௐ சாருவிக்ரமாய நம꞉ .
ௐ ருத்³ராய நம꞉ .
ௐ பூ⁴தபதயே நம꞉ .
ௐ ஸ்தா²ணவே நம꞉ .
ௐ அஹிர்பு³த்⁴ந்யாய நம꞉ . 80
ௐ தி³க³ம்ப³ராய நம꞉ .
ௐ அஷ்டமூர்தயே நம꞉ .
ௐ அனேகாத்மனே நம꞉ .
ௐ ஸாத்த்விகாய நம꞉ .
ௐ ஶுத்³த⁴விக்³ரஹாய நம꞉ .
ௐ ஶாஶ்வதாய நம꞉ .
ௐ க²ண்ட³பரஶவே நம꞉ .
ௐ அஜபாஶவிமோசகாய நம꞉ .
ௐ ம்ருʼடா³ய நம꞉ . 90
ௐ பஶுபதயே நம꞉ .
ௐ தே³வாய நம꞉ .
ௐ மஹாதே³வாய நம꞉ .
ௐ அவ்யயாய நம꞉ .
ௐ ப்ரப⁴வே நம꞉ .
ௐ பூஷாத³ந்தபி⁴தே³ நம꞉ .
ௐ அவ்யக்³ராய நம꞉ .
ௐ த³க்ஷாத்⁴வரஹராய நம꞉ .
ௐ ஹராய நம꞉ . 100
ௐ ப⁴க³நேத்ரபி⁴தே³ நம꞉ .
ௐ அவ்யக்தாய நம꞉ .
ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉ .
ௐ ஸஹஸ்ரபதே³ நம꞉ .
ௐ அபவர்க³ப்ரதா³ய நம꞉ .
ௐ அனந்தாய நம꞉ .
ௐ தாரகாய நம꞉ .
ௐ பரமேஶ்வராய நம꞉ . 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |