ரஸேஸ்வர பஞ்சாக்ஷர ஸ்தோத்திரம்

ரம்யாய ராகாபதிஶேகராய
ராஜீவநேத்ராய ரவிப்ரபாய.
ராமேஶவர்யாய ஸுபுத்திதாய
நமோ(அ)ஸ்து ரேபாய ரஸேஶ்வராய.
ஸோமாய கங்காதடஸங்கதாய
ஶிவாஜிராஜேன விவந்திதாய.
தீபாத்யலங்காரக்ருதிப்ரியாய
நம꞉ ஸகாராய ரஸேஶ்வராய.
ஜலேன துக்தேன ச சந்தனேன
தத்னா பலானாம் ஸுரஸாம்ருதைஶ்ச.
ஸதா(அ)பிஷிக்தாய ஶிவப்ரதாய
நமோ வகாராய ரஸேஶ்வராய.
பக்தைஸ்து பக்த்யா பரிஸேவிதாய
பக்தஸ்ய து꞉கஸ்ய விஶோதகாய.
பக்தாபிலாஷாபரிதாயகாய
நமோ(அ)ஸ்து ரேபாய ரஸேஶ்வராய.
நாகேன கண்டே பரிபூஷிதாய
ராகேன ரோகாதிவிநாஶகாய.
யாகாதிகார்யேஷு வரப்ரதாய
நமோ யகாராய ரஸேஶ்வராய.
படேதிதம் ஸ்தோத்ரமஹர்நிஶம் யோ
ரஸேஶ்வரம் தேவவரம் ப்ரணம்ய.
ஸ தீர்கமாயுர்லபதே மனுஷ்யோ
தர்மார்தகாமாம்ல்லபதே ச மோக்ஷம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

காசி பஞ்சகம்

காசி பஞ்சகம்

மனோநிவ்ருʼத்தி꞉ பரமோபஶாந்தி꞉ ஸா தீர்த²வர்யா மணிகர்ணிகா ச. ஜ்ஞானப்ரவாஹா விமலாதி³க³ங்கா³ ஸா காஶிகா(அ)ஹம்ʼ நிஜபோ³த⁴ரூபா. யஸ்யாமித³ம்ʼ கல்பிதமிந்த்³ரஜாலம்ʼ சராசரம்ʼ பா⁴தி மனோவிலாஸம். ஸச்சித்ஸுகை²கா பரமாத்மரூபா ஸா காஶிகா(அ)ஹம்ʼ நிஜபோ³த⁴ரூபா.

Click here to know more..

மஹா பைரவ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

மஹா பைரவ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

யம் யம் யம் யக்ஷரூபம் திஶி திஶி விதிதம் பூமிகம்பாயமானம் ஸம் ஸம் ஸம்ஹாரமூர்திம் ஶிரமுகுடஜடாஶேகரம் சந்த்ரபூஷம்। தம் தம் தம் தீர்ககாயம் விக்ருதநகமுகம் சோர்த்வரோமம் கராலம் பம் பம் பம் பாபநாஶம் ப்ரணமத ஸததம் பைரவம் க்ஷேத்ரபாலம்। ரம் ரம் ரம் ரக்தவர்ணம் கடிகடிததன

Click here to know more..

வாஸ்துவின் ஆசீர்வாதத்திற்கு ப்ரார்த்தனை

வாஸ்துவின் ஆசீர்வாதத்திற்கு ப்ரார்த்தனை

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |