வேங்கடேச மங்கள அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஜம்பூத்வீபகஶேஷஶைலபுவன꞉ ஶ்ரீஜாநிராத்யாத்மஜ꞉
தார்க்ஷ்யாஹீஶமுகாஸனஸ்த்ரி- புவனஸ்தாஶேஷலோகப்ரிய꞉.
ஶ்ரீமத்ஸ்வாமிஸர꞉ஸுவர்ண- முகரீஸம்வேஷ்டித꞉ ஸர்வதா
ஶ்ரீமத்வேங்கடபூபதிர்மம ஸுகம் தத்யாத் ஸதா மங்கலம்.
ஸந்தப்தாமலஜாதரூப- ரசிதாகாரே நிவிஷ்ட꞉ ஸதா
ஸ்வர்கத்வாரகவாட- தோரணயுத꞉ ப்ராகாரஸப்தான்வித꞉.
பாஸ்வத்காஞ்சனதுங்க- சாருகருடஸ்தம்பே பதத்ப்ராணினாம்
ஸ்வப்ரே வக்தி ஹிதாஹிதம் ஸுகருணோ தத்யாத் ஸதா மங்கலம்.
அத்யுச்சாத்ரிவிசித்ர- கோபுரகணை꞉ பூர்ணை꞉ ஸுவர்ணாசலை꞉
விஸ்தீர்ணாமலமண்ட- பாயுதயுதைர்னானா- வனைர்நிர்பயை꞉.
பஞ்சாஸ்யேபவராஹகட்க- ம்ருகஶார்தூலாதிபி꞉ ஶ்ரீபதி꞉
நித்யம் வேதபராயண꞉ ஸுக்ருதினாம் தத்யாத் ஸதா மங்கலம்.
பேரீமங்கலதுர்யகோமுக- ம்ருதங்காதிஸ்வனை꞉ ஶோபிதே
தந்த்ரீவேணுஸுகோஷ- ஶ்ருங்ககலஹை꞉ ஶப்தைஶ்ச திவ்யைர்நிஜை꞉.
கந்தர்வாப்ஸரகின்னரோரக- ந்ருபிர்ந்ருத்யத்பிராஸேவ்யதே
நானாவாஹனக꞉ ஸமஸ்தபலதோ தத்யாத் ஸதா மங்கலம்.
ய꞉ ஶ்ரீபார்கவவாஸரே நியமத꞉ கஸ்தூரிகாரேணுபி꞉
ஶ்ரீமத்குங்கும- கேஸராமலயுத꞉ கர்பூரமுக்யைர்ஜலை꞉.
ஸ்னாத꞉ புண்யஸுகஞ்சுகேன விலஸத்காஞ்சீ- கிரீடாதிபி꞉
நாநாபூஷணபூக- ஶோபிததனுர்தத்யாத் ஸதா மங்கலம்.
தீர்தம் பாண்டவநாமகம் ஶுபகரம் த்வாகாஶகங்கா பரா
இத்யாதீனி ஸுபுண்யராஶி- ஜனகாந்யாயோஜனை꞉ ஸர்வதா.
தீர்தம் தும்புருநாமகம் த்வகஹரம் தாரா குமாராபிதா
நித்யாநந்தநிதி- ர்மஹீதரவரோ தத்யாத் ஸதா மங்கலம்.
ஆர்தாநாமதி- துஸ்தராமயகணை- ர்ஜன்மாந்தராகைரபி
ஸங்கல்பாத் பரிஶோத்ய ரக்ஷதி நிஜஸ்தானம் ஸதா கச்சதாம்.
மார்கே நிர்பயத꞉ ஸ்வநாமக்ருணதோ கீதாதிபி꞉ ஸர்வதா
நித்யம் ஶாஸ்த்ரபராயணை꞉ ஸுக்ருதினாம் தத்யாத் ஸதா மங்கலம்.
நித்யம் ப்ராஹ்மணபுண்யவர்ய- வனிதாபூஜாஸமாராதனை-
ரத்னை꞉ பாயஸபக்ஷ்யபோஜ்ய- ஸுக்ருதக்ஷீராதிபி꞉ ஸர்வதா.
நித்யம் தானதப꞉புராண- படனைராராதிதே வேங்கடக்ஷேத்ரே
நந்தஸுபூர்ணசித்ரமஹிமா தத்யாத் ஸதா மங்கலம்.
இத்யேதத்வர- மங்கலாஷ்டகமிதம் ஶ்ரீவாதிராஜேஶ்வரை-
ராக்யாதம் ஜகதாமபீஷ்டபலதம் ஸர்வாஶுபத்வம்ஸனம்.
மாங்கல்யம் ஸகலார்ததம் ஶுபகரம் வைவாஹிகாதிஸ்தலே
தேஷாம் மங்கலஶம்ஸதாம் ஸுமனஸாம் தத்யாத் ஸதா மங்கலம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

94.1K

Comments Tamil

h38ts
நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |