வ்ரஜகோபீ ரமண ஸ்தோத்திரம்

 

Vrajagopee Ramana Stotram

 

அஸிதம் வனமாலினம் ஹரிம்
த்ருதகோவர்தனமுத்தமோத்தமம்.
வரதம் கருணாலயம் ஸதா
வ்ரஜகோபீரமணம் பஜாம்யஹம்.
ப்ருதிவீபதிமவ்யயம் மஹா-
பலமக்ர்யம் நியதம் ரமாபதிம்.
தனுஜாந்தகமக்ஷயம் ப்ருஶம்
வ்ரஜகோபீரமணம் பஜாம்யஹம்.
ஸதயம் மதுகைடபாந்தகம்
சரிதாஶேஷதப꞉பலம் ப்ரபும்.
அபயப்ரதமாதிஜம் முதா
வ்ரஜகோபீரமணம் பஜாம்யஹம்.
மஹனீயமபத்ரநாஶகம்
நதஶோகார்த்திஹரம் யஶஸ்கரம்.
முரஶத்ருமபீஷ்டதம் ஹ்ருதா
வ்ரஜகோபீரமணம் பஜாம்யஹம்.
அமரேந்த்ரவிபும் நிராமயம்
ரமணீயாம்புஜலோசனம் சிரம்.
முனிபி꞉ ஸததம் நதம் புரா
வ்ரஜகோபீரமணம் பஜாம்யஹம்.
நிகமாகமஶாஸ்த்ரவேதிதம்
கலிகாலே பவதாரணம் ஸுரம்
விதிஶம்புநமஸ்க்ருதம் முஹு-
ர்வ்ரஜகோபீரமணம் பஜாம்யஹம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

இராம ப்ரணாம ஸ்தோத்திரம்

இராம ப்ரணாம ஸ்தோத்திரம்

விஶ்வேஶமாதித்யஸமப்ரகாஶம் ப்ருஷத்கசாபே கரயோர்ததானம்। ஸதா ஹி ஸாகேதபுரப்ரதீப- மானந்தவர்தம் ப்ரணமாமி ராமம்। நாநாகுணைர்பூஷிதமாதிதேவம் திவ்யஸ்வரூபம் விமலம் மனோஜ்ஞம்। ஆபத்ஸு ரக்ஷாகரமீஶசாப- பங்கம் ஸுஸங்கம் ப்ரணமாமி ராமம்।

Click here to know more..

யமுனா அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

யமுனா அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

முராரிகாயகாலிமா- லலாமவாரிதாரிணீ த்ருணீக்ருதத்ரிவிஷ்டபா த்ரிலோகஶோகஹாரிணீ। மனோனுகூலகூலகுஞ்ஜ- புஞ்ஜதூததுர்மதா துனோது நோ மனோமலம் கலிந்தனந்தினீ ஸதா। மலாபஹாரிவாரிபூரி- பூரிமண்டிதாம்ருதா ப்ருஶம் ப்ரவாதகப்ரபஞ்சனாதி- பண்டிதாநிஶா।

Click here to know more..

தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு - அதர்வ வேத மந்திரம்

தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு - அதர்வ வேத மந்திரம்

ஸமம் ஜ்யோதி꞉ ஸூர்யேணாஹ்னா ராத்ரீ ஸமாவதீ .

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |