சரஸ்வதி அஷ்டோத்தர ஸதநாமாவளி

ௐ ஸரஸ்வத்யை நம꞉ .
ௐ மஹாபத்ராயை நம꞉ .
ௐ மஹாமாயாயை நம꞉ .
ௐ வரப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ ஶ்ரீப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ பத்மநிலயாயை நம꞉ .
ௐ பத்மாக்ஷ்யை நம꞉ .
ௐ பத்மவக்த்ராயை நம꞉ .
ௐ ஶிவானுஜாயை நம꞉ .
ௐ புஸ்தகப்ருʼதே நம꞉ .
ௐ ஜ்ஞானமுத்ராயை நம꞉ .
ௐ ரமாயை நம꞉ .
ௐ பராயை நம꞉ .
ௐ காமரூபாயை நம꞉ .
ௐ மஹாவித்யாயை நம꞉ .
ௐ மஹாபாதகநாஶின்யை நம꞉ .
ௐ மஹாஶ்ரயாயை நம꞉ .
ௐ மாலின்யை நம꞉ .
ௐ மஹாபோகாயை நம꞉ .
ௐ மஹாபுஜாயை நம꞉ .
ௐ மஹாபாகாயை நம꞉ .
ௐ மஹோத்ஸாஹாயை நம꞉ .
ௐ திவ்யாங்காயை நம꞉ .
ௐ ஸுரவந்திதாயை நம꞉ .
ௐ மஹாகால்யை நம꞉ .
ௐ மஹாபாஶாயை நம꞉ .
ௐ மஹாகாராயை நம꞉ .
ௐ மஹாங்குஶாயை நம꞉ .
ௐ பீதாயை நம꞉ .
ௐ விமலாயை நம꞉ .
ௐ விஶ்வாயை நம꞉ .
ௐ வித்யுன்மாலாயை நம꞉ .
ௐ வைஷ்ணவ்யை நம꞉ .
ௐ சந்த்ரிகாயை நம꞉ .
ௐ சந்த்ரவதனாயை நம꞉ .
ௐ சந்த்ரலேகாவிபூஷிதாயை நம꞉ .
ௐ ஸாவித்ர்யை நம꞉ .
ௐ ஸுரஸாயை நம꞉ .
ௐ தேவ்யை நம꞉ .
ௐ திவ்யாலங்காரபூஷிதாயை நம꞉ .
ௐ வாக்தேவ்யை நம꞉ .
ௐ வஸுதாயை நம꞉ .
ௐ தீவ்ராயை நம꞉ .
ௐ மஹாபத்ராயை நம꞉ .
ௐ மஹாபலாயை நம꞉ .
ௐ போகதாயை நம꞉ .
ௐ பாரத்யை நம꞉ .
ௐ பாமாயை நம꞉ .
ௐ கோவிந்தாயை நம꞉ .
ௐ கோமத்யை நம꞉ .
ௐ ஶிவாயை நம꞉ .
ௐ ஜடிலாயை நம꞉ .
ௐ விந்த்யாவாஸாயை நம꞉ .
ௐ விந்த்யாசலவிராஜிதாயை நம꞉ .
ௐ சண்டிகாயை நம꞉ .
ௐ வைஷ்ணவ்யை நம꞉ .
ௐ ப்ராஹ்மயை நம꞉ .
ௐ ப்ரஹ்மஜ்ஞானைகஸாதனாயை நம꞉ .
ௐ ஸௌதாமின்யை நம꞉ .
ௐ ஸுதாமூர்த்யை நம꞉ .
ௐ ஸுபத்ராயை நம꞉ .
ௐ ஸுரபூஜிதாயை நம꞉ .
ௐ ஸுவாஸின்யை நம꞉ .
ௐ ஸுனாஸாயை நம꞉ .
ௐ விநித்ராயை நம꞉ .
ௐ பத்மலோசனாயை நம꞉ .
ௐ வித்யாரூபாயை நம꞉ .
ௐ விஶாலாக்ஷ்யை நம꞉ .
ௐ ப்ரஹ்மஜாயாயை நம꞉ .
ௐ மஹாபலாயை நம꞉ .
ௐ த்ரயீமூர்த்யை நம꞉ .
ௐ த்ரிகாலஜ்ஞாயை நம꞉ .
ௐ த்ரிகுணாயை நம꞉ .
ௐ ஶாஸ்த்ரரூபிண்யை நம꞉ .
ௐ ஶும்பாஸுரப்ரமதின்யை நம꞉ .
ௐ ஶுபதாயை நம꞉ .
ௐ ஸ்வராத்மிகாயை நம꞉ .
ௐ ரக்தபீஜனிஹந்த்ர்யை நம꞉ .
ௐ சாமுண்டாயை நம꞉ .
ௐ அம்பிகாயை நம꞉ .
ௐ முண்டகாயப்ரஹரணாயை நம꞉ .
ௐ தூம்ரலோசனமர்தனாயை நம꞉ .
ௐ ஸர்வதேவஸ்துதாயை நம꞉ .
ௐ ஸௌம்யாயை நம꞉ .
ௐ ஸுராஸுர நமஸ்க்ருʼதாயை நம꞉ .
ௐ காலராத்ர்யை நம꞉ .
ௐ கலாதாராயை நம꞉ .
ௐ ரூபஸௌபாக்யதாயின்யை நம꞉ .
ௐ வாக்தேவ்யை நம꞉ .
ௐ வராரோஹாயை நம꞉ .
ௐ வாராஹ்யை நம꞉ .
ௐ வாரிஜாஸனாயை நம꞉ .
ௐ சித்ராம்பராயை நம꞉ .
ௐ சித்ரகந்தாயை நம꞉ .
ௐ சித்ரமால்யவிபூஷிதாயை நம꞉ .
ௐ காந்தாயை நம꞉ .
ௐ காமப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ வந்த்யாயை நம꞉ .
ௐ வித்யாதரஸுபூஜிதாயை நம꞉ .
ௐ ஶ்வேதானனாயை நம꞉ .
ௐ நீலபுஜாயை நம꞉ .
ௐ சதுர்வர்கபலப்ரதாயை நம꞉ .
ௐ சதுரானனஸாம்ராஜ்யாயை நம꞉ .
ௐ ரக்தமத்யாயை நம꞉ .
ௐ நிரஞ்ஜனாயை நம꞉ .
ௐ ஹம்ʼஸாஸனாயை நம꞉ .
ௐ நீலஜங்காயை நம꞉ .
ௐ ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவான்மிகாயை நம꞉ .

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

91.2K

Comments

anmvk
🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Divine! -Rajnandini Jadhav

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |