ஸங்கட மோசன ஹனுமான் ஸ்துதி

வீர! த்வமாதித ரவிம் தமஸா த்ரிலோகீ
வ்யாப்தா பயம் ததிஹ கோ(அ)பி ந ஹர்த்துமீஶ꞉.
தேவை꞉ ஸ்துதஸ்தமவமுச்ய நிவாரிதா பீ-
ர்ஜானாதி கோ ந புவி ஸங்கடமோசனம் த்வாம்.
ப்ராதுர்பயா- தவஸதத்ரிவரே கபீஶ꞉
ஶாபான்முனே ரதுவரம் ப்ரதிவீக்ஷமாண꞉.
ஆனீய தம் த்வமகரோ꞉ ப்ரபுமார்த்திஹீனம்
ர்ஜானாதி கோ ந புவி ஸங்கடமோசனம் த்வாம்.
விஜ்ஞாபயஞ்ஜனகஜா- ஸ்திதிமீஶவர்யம்
ஸீதாவிமார்கண- பரஸ்ய கபேர்கணஸ்ய.
ப்ராணான் ரரக்ஷித ஸமுத்ரதடஸ்திதஸ்ய
ர்ஜானாதி கோ ந புவி ஸங்கடமோசனம் த்வாம்.
ஶோகான்விதாம் ஜனகஜாம் க்ருதவானஶோகாம்
முத்ராம் ஸமர்ப்ய ரகுநந்தன- நாமயுக்தாம்.
ஹத்வா ரிபூனரிபுரம் ஹுதவான் க்ருஶானௌ
ர்ஜானாதி கோ ந புவி ஸங்கடமோசனம் த்வாம்.
ஶ்ரீலக்ஷ்மணம் நிஹதவான் யுதி மேகநாதோ
த்ரோணாசலம் த்வமுதபாடய சௌஷதார்தம்.
ஆனீய தம் விஹிதவானஸுமந்தமாஶு
ர்ஜானாதி கோ ந புவி ஸங்கடமோசனம் த்வாம்.
யுத்தே தஶாஸ்யவிஹிதே கில நாகபாஶை-
ர்பத்தாம் விலோக்ய ப்ருதனாம் முமுஹே கராரி꞉.
ஆனீய நாகபுஜமாஶு நிவாரிதா பீ-
ர்ஜானாதி கோ ந புவி ஸங்கடமோசனம் த்வாம்.
ப்ராத்ரான்விதம் ரகுவரம் த்வஹிலோகமேத்ய
தேவ்யை ப்ரதாதுமனஸம் த்வஹிராவணம் த்வாம்.
ஸைன்யான்விதம் நிஹதவான- நிலாத்மஜம் த்ராக்
ர்ஜானாதி கோ ந புவி ஸங்கடமோசனம் த்வாம்.
வீர! த்வயா ஹி விஹிதம் ஸுரஸர்வகார்யம்
மத்ஸங்கடம் கிமிஹ யத்த்வயகா ந ஹார்யம்.
ஏதத் விசார்ய ஹர ஸங்கடமாஶு மே த்வம்
ர்ஜானாதி கோ ந புவி ஸங்கடமோசனம் த்வாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

26.0K

Comments

cwfw5

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |